Az egység összes munkatársa

Dr. Purger Dragica

Dr. Purger Dragica

egyetemi adjunktus

Farmakognóziai Intézet

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Purger Dragica

Társtémavezető: Dr. Ács Kamilla

A gyógyszerkönyvekben szereplő növényfajok fitokémiai jellemzői általában jól ismertek, azonban ugyanabba a nemzetségbe tartozó, közeli rokon fajokról nem mindig állnak rendelkezésre részletes adatok az aktív komponensek összetételéről, mint pl. a kankalin fajok esetében. A kutatás célja a magyar gyógyszerkönyvben szereplő tavaszi kankalin közeli rokonának, a kevésbé kutatott szártalan kankalin szaponin tartalmának meghatározása laboratóriumi módszerek segítségével. A fitokémiai összetétel mellett, fontos megismerni a gyógynövény fajok morfológiai jellemzőit, különös tekintettel a drogként szereplő növényi részekre (pl. biomassza, beszáradási arány).

Témavezető: Dr. Purger Dragica

A vadon élő gyógynövények fajgazdagsága és gyakori előfordulása az országra vagy csak egy régióra nézve természeti kincsnek tekinthető. Ennek az értékes természeti örökségnek a kvalitatív és kvantitatív botanikai feltárása fontos kutatási feladat. A gyógynövények elterjedésének felmérése egy meghatározott földrajzi területen végezhető, általában egy természetes növényzeti foltban, illetve egy település, vagy ennél tágabb területen belül történik. A kutatás célja egy vagy több növényfaj elterjedésének feltérképezése, illetve hasonló jellegű és hatású gyógynövények vizsgálata. Az ilyen módon létrehozott adatbázis nagy lehetőséget biztosít különböző szempontú elemzésekre és további kutatások alapjául szolgálhat.

A hagyomány által ismert gyógynövények további részletes laboratóriumi kutatásának célja az aktív komponensek azonosítása és a hatóanyag tartalom meghatározása. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik a már használatban lévő jól ismert gyógynövények mellett a rokon, feltételezhetően hasonló hatóanyagokat tartalmazó növényfajok fitokémiai jelentőségének a feltárására. Amennyiben kimutatható, hogy a kutatott vadon élő gyógynövény hatóanyag forrásként szolgálhat, különösen fontos a morfológiai és egyéb, pl. ökológiai tulajdonságainak ismerete, amelyek alapján a termesztésbe vonás potenciális lehetőségeit meg lehet becsülni, illetve tovább vizsgálni.