Oktatás

GRADUÁLIS KÉPZÉS

 
A tantárgyak részletes leírását, tematikáját és követelményrendszerét ld. Dokumentumtár.
 

kötelező tantárgyak:

 
II. év: Farmakobotanika
    Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ágnes egy. docens
        I. félév: heti 1 óra előadás + 1 óra gyakorlat (2 kredit)
       II. félév: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (3 kredit)
 
III. év: Farmakognózia
    Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi egy. docens
       I. félév: heti 2 óra előadás + 3 óra gyakorlat (5 kredit)
      II. félév: heti 2 óra előadás + 3 óra gyakorlat (5 kredit)
 
V. év: Növények a terápiában és táplálkozásban
     Tantárgyfelelős: Dr. Papp Nóra egy. docens
       I. félév: heti 2 óra előadás (2 kredit)
 

elektív (kötelezően választható) tantárgyak:

Alapozó modulhoz:

 
Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ágnes
 

Gyógyszerészi szaktudományi modulhoz:

 
Gyógyszerésztudományok Fóruma 1., 2., 3., 4. (1-1 kredit)
          Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi
 
Gyógyszerhatóanyagok és kábítószerek minőségi és mennyiségi meghatározása biológiai mátrixból (2 kredit)
        Tantárgyfelelős: Dr. Ács Kamilla
 
 
Kábítószernövények és hallucinogének (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Ács Kamilla
 
Tudományos diákköri munka gyógyszerész hallgatóknak 3., 4. (2-2 kredit)
        Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi
 

fakultatív (szabadon választható) tantárgyak:

 
A Mecsek értékes gyógynövényeinek terepi vizsgálata I. (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Papp Nóra
 
A méz és más méhészeti termékek szerepe az egészségmegőrzésben (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ágnes
 
Amit az étrend-kiegészítőkről tudni kell (1 kredit)
        Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Deli József
 
Az irodalomkutatástól a szakdolgozat elkészítéséig (2 kredit)
        Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi
 
Csak tudnám, hogyan csináljam? Tanulás felsőfokon (2 kredit)
tanulásmódszertani kurzus
            Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ágnes
 
Etnofarmakobotanika (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Papp Nóra
 
Egzotikus gyógynövények (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Ács Kamilla
 
Gyógynövények termesztése (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Purger Dragica
 
Gyógynövények vizsgálati módszerei (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Filep Rita
 
Illóolajok (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr.Horváth Györgyi
 
Növényi szerek a gyakorlatban (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi

 

Özöngyógynövények (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Filep Rita
 
Tudományos diákköri munka gyógyszerész hallgatóknak 1., 2. (2-2 kredit)
        Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi
 
Vadon élő gyógynövények gyűjtése és védelme (2 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Purger Dragica
 

PHD KÉPZÉS

 
Aktuális kutatási témák és kérdések az orvos- és gyógyszerésztudományok területéről ( 4 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi
 
Gyógynövény alapú készítmények szerepe az egészségmegőrzésben (4 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Györgyi
 
Gyógynövénytartalmú kozmetikumok kritikai értékelése (3 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Papp Nóra
 
Növényi mikrotechnikai módszerek (4 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ágnes, Dr. Kocsis Marianna
 
A pollen morfológiája, fiziológiája és taxonómiai jelentősége (4 kredit)
            Tantárgyfelelős: Dr. Farkas Ágnes
 
 
 

Gyógyszerész