Az egység összes munkatársa

Dr. Horváth Györgyi

Dr. Horváth Györgyi

habil., PhD

egyetemi docens , mb. intézetigazgató

Farmakognóziai Intézet

tudományos és diákjóléti dékán helyettes, intézeti TDK felelős, intézeti minőségirányítási megbízott

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna

A gyógynövények számos olyan hatóanyagot képesek előállítani, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, pl. kamilla flavonoidok. Akut és krónikus fájdalmak hátterében a szervezetben kialakult gyulladás is állhat. A megfelelő életminőség szempontjából fontos a gyulladás csökkentése, akár növényi hatóanyagokkal is. A téma keretében a hallgató izolált növényi hatóanyagok, elsősorban karotinoidok, gyulladáscsökkentő hatását vizsgálja in vitro sejttenyészetben és/vagy in vivo egérmodellben, közben számos farmakológiai vizsgálómódszert sajátíthat el. A téma a gyógyszerkutatás szempontjából is jelentős. A vizsgálatok egy része a Farmakognóziai Intézetben valamint a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetben történik.   

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Dr. Ács Kamilla

A kutatás célja növényi illóolajok, komponenseik és antibiotikumok kombinációjának in vitro antimikrobás vizsgálata humán patogén baktériumokon. Napjainkban kiemelt jelentőségű az antibiotikum-rezisztencia jelensége, ezért a vizsgálatok során a rezisztenciával bíró törzsekre kiemelten fókuszáltunk. A téma során a hallgatónak lehetősége nyílik a kölcsönhatást vizsgáló módszerek pl. checkerboard-titrálás megismerése mellett egyéb in vitro antibakteriális hatást vizsgáló módszerek pl. direkt bioautográfia, csőhígítás elsajátítására is. Kutatásunkkal újabb adatokat kívántunk nyújtani az említett természetes anyagok hatásmechanizmusa valamint a kombinációk alkotói között fellépő kölcsönhatások feltérképezése szempontjából. Ezenfelül a hatékony kombinációk jövőbeni in vivo körülmények közötti adaptálásához szeretnénk megfelelő alapot biztosítani. A munka részben a Farmakognóziai Intézetben, részben az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetben történik.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Dr. Pandur Edina

A légúti fertőzések nagyon gyakran gyulladásos folyamatokat is kiváltanak. A légúti betegségek terápiájában ezért lényeges, ha egy gyógyszerjelölt egyszerre fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. A növényi illóolajok inhalálás útján bejutnak a légutakba és fertőtlenítő-gyulladáscsökkentő hatásuk révén szerepük lehet a légúti betegségek kezelésében. Azonban a terápiás felhasználhatóság szempontjából elvárás, hogy a hatóanyag ne legyen toxikus és allergiás reakciót se okozzon. A TDK téma során a jelölt illóolajok és illóolaj-komponensek gyulladáscsökkentő hatását vizsgálja in vitro sejtvonal vizsgálatok során választ keresve, hogy mely komponensek lehetnek alkalmasak egy légúti fertőzés kezelésére. A munka során számos molekuláris biológia módszer, pl. PCR, ELISA, Western blot analízis, megtanulására nyílik lehetősége a TDK hallgatónak.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Magné Balázs Viktória Lilla

Az antibiotikum-rezisztencia manapság rendkívüli problémákat okoz az egészségügyben. Ennek kiküszöbölése érdekében szükség van az alternatív gyógyászat folyamatos fejlődésére, a növényi alapanyagú készítmények megújítására. Az illóolajok kémiailag komplexnek mondható anyagok, hiszen fő és minor komponensekből állnak; némely összetevő pedig csupán nyomokban fordul elő bennük. A direkt bioautográfia egy posztkromatográfiás detektálási módszer, amely többek között komplex kivonatok antimikrobás hatásának vizsgálatára ad lehetőséget.  A vizsgálatok részben a Farmakognóziai Intézetben, részben az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetben zajlanak.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Magné Balázs Viktória Lilla

Társtémavezető: Dr. Horváth Adrienn PhD hallgató

A biofilmek élő vagy élettelen felületen összetapadt mikroorganizmus közösségek, amelyek ilyen formában sokkal ellenállóbbak a kedvezőtlen körülményekkel szemben. Az antibiotikumok használata csökkenti a biofilmet alkotó sejtek által okozott fertőzések tüneteit, viszont magát a biofilmet nem képesek elpusztítani, így szükséges új, az alternatív terápiák területén is alkalmazható növények, növényi kivonatok alapos megismerése. Ahhoz, hogy az illóolajokat kellő hatékonysággal és biztonsággal lehessen használni, nélkülözhetetlen az élő sejtre, szervezetre gyakorolt hatásuknak alapos megismerése. Célunk hatékony biofilm ellenes illóolajok keresése. A vizsgálatok részben a Farmakognóziai Intézetben, részben az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetben zajlanak.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Dr. Kemény Ágnes

Társtémavezető: Dr. Csikós Eszter PhD hallgató

Napjainkban különböző bőrgyógyászati kórképek tünetei sok beteget érintenek. Egyre inkább terjedőben vannak az ún. fito-kozmetikumok és gyógynövény-alapú készítmények bőrgyógyászati területen való alkalmazása. Ezen belül terjed az illóolaj-tartalmú termékek használata is. Azonban nem megfelelő alkalmazással az illóolajok akár allergiás kontakt dermatitiszt is kiválthatnak. Másrészt vannak gyulladáscsökkentő hatással rendelkező illóolajok. A TDK munka során a hallgató feladata illóolaj-tartalmú készítmény összeállítása, majd gyógyszertechnológiai módszerekkel annak vizsgálata és gyulladáscsökkentő hatásának tanulmányozása in vivo bőrgyógyászati kórképek állatmodelljében.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Magné Balázs Viktória Lilla

Bizonyított, hogy a baktériumok képesek alkalmazkodni a kedvezőtlen körülményekhez a sikeresebb túlélés érdekében. Ennek érdekében önszerveződő közösségeket alkotnak, amelyeket bakteriális biofilmnek nevezünk. Ilyen formában a baktériumok sokkal ellenállóbak az antibiotikumokkal szemben, az ebből adódó antibiotikum-rezisztencia az egészségügyben jelentős problémákat okoz. Ennek tudatában elengedhetetlen olyan biofilm képződést gátló növények, növényi kivonatok alapos megismerése, amelyek alkalmasak lehetnek a probléma visszaszorítására. A levendula illóolaja régóta ismert, ám biofilm képződést gátló hatását még nem vizsgálták. Kutatásunkkal célunk, hogy alaposabban megismerjük a levendula illóolajának antibakteriális és anti-biofilm hatását légúti pathogénekkel szemben. A vizsgálatok előkészítésére a Farmakognóziai Intézet, a biofilm képződést gátló vizsgálatok elvégzésére az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástan Intézet áll rendelkezésünkre.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Dr. Ács Kamilla

Az antibiotikum-rezisztencia komoly problémát jelent az egészségügyben, ezért szükség van más lehetőségek kutatására is. A növényi illóolajok sokféle hatással rendelkeznek, antibakteriális és gombaellenes hatásaikról is ismertek. Régen, pl. a pestis terjedését illóolajos növények égetésével akadályozták meg. A téma keretében a hallgató közelebbről megismerheti az illóolaj-desztillálás folyamatát, majd a tiszta illóolaj antimikrobás hatásának vizsgálómódszereit, pl. csőhígítás és direkt bioautográfia módszereket. Célunk új, hatékony baktérium és/vagy gombaellenes illóolajok keresése. A munka részben a Farmakognóziai Intézetben, részben az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetben történik.

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi

Társtémavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Csikós Eszter PhD hallgató

Napjainkban egyre több embert érintenek a légúti fertőzések és a légutak gyulladásos betegségei. Az illóolajokat használják inhaláció formájában az előbb említett esetekben, de elsősorban népgyógyászati tapasztalatok alapján. Ezért szükséges az illóolajok légúti gyulladáscsökkentő hatásának tanulmányozása, amely a gyógyszerfejlesztés szempontjából is ígéretes terület. A téma keretében a hallgató állatkísérletes modellben (egér) vizsgálja különböző illóolajok légúti gyulladáscsökkentő hatását és számos farmakológiai vizsgálómódszert sajátíthat el. A munka részben a Farmakognóziai Intézetben valamint a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetben történik.