Dr. Alexandros Koukkoullis PhD védése

2022. december 12. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (Teams) (Pécs, Szigeti u.12.)

Dr. Alexandros Koukkoullis „Innovations in stapes surgery” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2022. december 12-én (hétfő) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Bogár Lajos D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Alizadeh Hussain Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Molnár Tihamér Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Csanády Miklós Ph.D egyetemi docens (SzTE)

                     Dr. Horváth Tamás Ph.D főorvos (Budapest)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmNzk3YzAtODgyZS00MzQ5LTlhYmQtZWI5MDIwODZiYTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Dokumentum(ok)