Kovács Dominika PhD védése

2024. február 26. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.)

Kovács Dominika „Az olaparib kísérletes colitisre és intesztinális epitél barrier integritásra kifejtett hatásának in vivo és in vitro vizsgálata” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2024. február 26-án (hétfő) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tanácstermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Helyes Zsuzsanna MTA levelező tagja, egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Pap Marianna Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Pandur Edina Ph.D egyetemi adjunktus (PTE GYTK)

opponensek: Dr. Virág László D.Sc egyetemi tanár (DE)

                     Dr. Zádori Zoltán P.hD egyetemi docens (SE)

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVmNDAxYmMtNDIzYy00OWRjLWIwMTEtZDRiYWE4NWI3M2Yx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Dokumentum(ok)