Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Feladatok

 • Intézi a Kar PhD (doktori) képzés és habilitációs ügyeit a jelentkezéstől az Egyetemi Doktori Bizottsághoz és sz Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottsághoz történő felterjesztésig.

  PhD ügyekkel kapcsolatos feladatok

  • Az ÁOK Doktori Szabályzatában foglaltaknak megfelelően és az ÁOK Doktori Tanácsa által hozott határozatok figyelembevételével tájékoztatja az érdeklődőket és a PhD képzésben résztvevőket, valamint végzi a PhD képzéssel kapcsolatos összes adminisztrációs munkát.
  • Az aktuális felvételi szabályok figyelembevételével karbantartja a felvételi tájékoztató kiadványokat, mind az Oktatási Minisztérium, mind az egyetemi és a kari kiadványok vonatkozásában.
  • Szervezi mind az állami ösztöndíjas, mind a levelező képzés felvételi eljárását.
  • Lebonyolítja a szemeszterenkénti beiratkozásokat: névsorok, kurzuslisták, leckekönyvek biztosítása stb.
  • A szemeszterenkénti beiratkozások alkalmával egyezteti a leckekönyvek és a vizsgalapok alapján felvezetett vizsgaeredményeket.
  • Vezeti az egyes hallgatók tanulmányi munkáját tartalmazó törzskönyveket a leckekönyvek alapján.
  • A költségtérítéses hallgatókat tájékoztatja az aktuális befizetési kötelezettségeiről és ellenőrzi azok megtörténtét.
  • Gondoskodik szemeszterenként a diákigazolványok érvényesítéséről és az elveszettek pótlásáról.
  • Biztosítja a Doktori Programok számára az aktuális, naprakész hallgatói névjegyzékeket.
  • Elkészíti a Karra vonatkozó statisztikai jelentéseket.
  • Ellátja a hallgatókat jogviszonyukra és tanulmányi előrehaladásukkal kapcsolatos igazolásokkal, begyűjti kérelmeiket.
  • Ellátja a szigorlattal és a védéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
  • Elvégzi a Doktori Tanács által hozott határozatokból adódó adminisztrációs teendőket (évhalasztás, másik programba való átjelentkezés stb.)
  • Előkészíti az abszolutóriummal kapcsolatos teendőket, elvégzi az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatokat.
  • Elkészíti a külföldi pályázatokhoz szükséges tanulmányi igazolásokat (idegen nyelven is).
  • Közreműködik az állami ösztöndíjas és levelezős hallgatókat érintő valamennyi közérdekű információ közlésében az érintettekkel mind postai, mind elektronikus úton (kül-, ill. belföldi kongresszusok, külföldi tanulmányutak, soron kívüli kurzuslehetőségek stb.).
  Megteremti a technikai feltételeit az ÁOK Doktori Tanácsa üléseinek, közreműködik az üléseken hozott határozatok megvalósításában.