Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (D95)

Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (D95)

Az iskola vezetője: Dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár

 

A Pécsi Tudományegyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája 2000-ben alakult meg a korábban akkreditált doktori programokból. Az Iskola három A és négy B programból szerveződött, melyek a következők:

 

 A-138: A reprodukció immunológiai vonatkozásai, programvezető: Dr. Mikó Éva, egyetemi docens, Ph.D.; B-139: Az immunológia alapjai, programvezető: Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár, D.Sc.,; B-372: A polysystemás autoimmun kórképek immunológiai és klinikai vonatkozásai, programvezető: Dr. Czirják László, egyetemi tanár, DSc.; A-137: Elméleti és gyakorlati felkészítés a központi idegi és humorális szabályozások multidiszciplináris kutatására, programvezető: Dr. Karádi Zoltán, egyetemi tanár, Ph.D.; B-134: Neuroendokrinológia és neurohisztológia, programvezető: Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár, D.Sc.; B-377: Viselkedéstudományok, programvezető: Dr. Csathó Árpád, egyetemi docens, Ph.D.; és A-141: Bakteriális fertőzések molekuláris pathogenezise, programvezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens, Ph.D. A Doktori Iskola tematikailag felöleli az idegtudományok (idegélettan, neurokémia, neurohisztológia), neurofarmakológia, endokrinológia és a viselkedéstudományok területét. Három program az immunológia, és egy program a mikrobiológia témakörével kapcsolatos.

A Doktori Iskola jelenleg 11 törzstaggal rendelkezik, valamennyien habilitált személyek, köztük 8 egyetemi tanár található. Közülük 6 professzor DSc. fokozatot szerzett. A Doktori Iskolában összesen 116 oktató-kutató dolgozik, közülük 34 témavezető. Az oktatók között 13 emeritus professzor tevékenykedik, közülük 1 fő akadémikus és 7 fő D.Sc fokozattal rendelkezik. A Doktori Iskolában a fenti tudományterületeknek megfelelően 130 kutatási téma van meghírdetve.

A Doktori Iskola infrastruktúrális feltételei

Az alapvető adminisztratív infrastruktúrális feltételeket a karon működő négy Doktori Iskola együttesen biztosítja a kari Doktori Tanácson keresztül, az adminisztratív munka döntő részét a kari PhD Iroda végzi.

A kutatásokat illetően, az állami ösztöndíjas PhD hallgatókra vonatkozó kutatástámogatási összeg infrastruktúrális fejlesztésekre nem elegendő, az egyéni felkészülők pedig nem is részesülnek ilyen támogatásban. Így a PhD képzéstől függetlenül meglévő kutatási infrastruktúrát használjuk, amit sikeres kutatási pályázatok alapján igyekszünk pótolni. Jelentős segítséget nyújtott azonban a Doktori Iskola számára az elmúlt években elnyert több, ilyen irányú PhD Iskola Pályázat. Sajnos a Doktori Iskola kutatási területén alkalmazott műszerek és különösen a speciális számítástechnikai eszközök amortizációs ideje rövid, ezeket csak nagy nehézségek árán tudjuk pótolni. Kiemelt jelentőségű a Pécsi Tudományegyetemen létrehozott Szentágothai Kutató Központ (SZKK) a PhD képzés szempontjából is. A Doktori Iskolában résztvevő témavezetők a Szentágothai Kutató Központban kutató laboratóriumokkal rendelkeznek. A közelmúltban elnyert pályázatok révén jelenleg jelentős műszerberuházások történnek a Központban, s e műszereket a doktori képzésben is felhasználjuk.

 

Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola képzési terve.pdf

 

Elmeleti Orvostudományok Doktori Iskola Programjai_2022__januar_1-tol.pdf

 

Elmeleti_Orvostudomanyok_Doktori_Iskola_hallgatoi_2024_03_01.pdf

 

ODT honlap

Törzstagok

Témakiírások

Védések