Klinikai Idegtudományi Doktori Iskola (D221)

Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola (D221)

A doktori iskola vezetője: Dr. Janszky József egyetemi tanár

A képzési program a klinikai idegtudományok területén felöleli a központi és környéki idegrendszert, a neuromuscularis junkciót érintő betegségek pathomechanizmusának kutatását, új diagnosztikai módszerek alkalmazásának vizsgálatát és a kombinált neurológiai, idegsebészeti kezelésének új irányvonalainak kutatását. A klinikai pszichiátria számos fontos területét, a program részét képezik a klinikummal kapcsolatban álló klinikai idegtudományi, kognitív idegtudományi, szociálpszichiátriai, klinikai pszichopatológiai, narratív pszichológiai és pszichopatológiai kutatások, módszertani szempontból mind a nomotetikus mind az ideografikus, hermeneutikai megközelítés relevanciával bír. A program fontos részei a klinikummal szoros kapcsolatban álló az idegtudományi alapkutások és az alkalmazott és kísérletes kognitív idegtudományi vizsgálatok is.

Az Iskola programjai a következők: B-1/2005 Klinikai neuroimmunológia és stroke, programvezető: Dr. Szapáry László Ph.D egyetemi tanár, B-2/2014 Neuromorfológia és neuropathológia, programvezető: Dr. Ábrahám Hajnalka Ph.D, egyetemi docens, B-3/2014 Idegtudományi képalkotás, programvezető: Dr. Bogner Péter Ph.D. egyetemi tanár, B-4/2014 Idegsebészet, programvezető: Dr. Schwarcz Attila D.Sc egyetemi tanár, B-5/2014 Klinikai és humán idegtudományok, programvezető: Dr. Janszky József D.Sc egyetemi tanár, B-6/2014 Neurológia, programvezető: Dr. Pfund Zoltán D.Sc egyetemi tanár, B-1/2012 Pszichiátria, programvezető: Dr. Tényi Tamás D.Sc egyetemi tanár.

A Doktori Iskola jelenleg 10 törzstaggal rendelkezik, valamennyien habilitáltak, köztük 8 egyetemi tanár található. Közülük 7 professzor DSc. fokozatot szerzett. A Doktori Iskolában összesen 77 oktató-kutató dolgozik, közülük 25 témavezető. Az oktatók között 5 emeritus professzor tevékenykedik, közülük 1 fő akadémikus és 4 fő D.Sc fokozattal rendelkezik. A Doktori Iskolában 141 kutatási téma van hirdetve.

Infrastruktúrális háttér

A DI kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot ápol Pécsi Diagnosztikai Központtal (PDK). A PDK többségi tulajdonosa két egyetemi alapítású alapítvány, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a PDK és az egyetem között kötött konzorciális megállapodás alapján az elnyert kutatási pályázatok ehetővé tették egy orvosból, egy fizikusból és egy biológusból álló MR kiértékelő-kutatócsoport létrehozását és folyamatos fenntartását, ami magas színvonalú és minden lehetséges MR qualitást magába foglaló kutatási hátteret biztosít.

Kiemelt jelentőségű doktori iskolánk kapcsolata a PTE-n létrehozott Szentágothai Kutató Központtal, ami évek óta bázisa Neurotraumatológiai kutatásainknak, több témavezetőnk az SzKK-ban kutató laboratóriumokkal rendelkezik. A közelmúltban elnyert pályázatok - pl. akadémikus törzstagunk által koordinált NAP1 műszerpályázatunk révén jelenleg jelentős műszerberuházás (kisállat MR)történt a Központban, amelyek értelemszerűen doktori képzésünkbenis felhasználunk.

Eredményes (publikációkban mérhető) kollaborációnk alakult ki az utóbbi években Gyógyszertudományok Doktori Iskolával, a többi karon működő DI-vel is szorosabbra fogjuk fűzni együtt működésünket. A DI traumatológiai kutatásai jelenleg is európai dimenzióban (ECR grant résztvevőként) folynak, ezek folytatása várható, illetve ezen a területen elő kapcsolataink az USA-ban is vannak. Egyik témavezetőnk Lyonban töltött tanulmányútjainak köszönhetően új módszerként bevezetésre került az epilepsziáért felelős agyi dizgenezisek direkt intracerebralis lokalizásciója, az első sikeres műtét az Idegsebészeti-neurológiai koordinált epilepszia team keretében már megtörtént. Jó esélyünk van az eljárásnak új kezelési, államilag finanszírozott módon történő befogadására, a NEAK Terápiás Értékelő Bizottságának pozitív ajánlását már megkaptuk.

 

Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola képzési terve.pdf

 

Klinikai_Idegtudomanyok_Doktori_Iskola_Doktori_Programjai_2022_szeptember_4-tol.pdf

 

 

Klinikai_Idegtudomanyi_Doktori_Iskola_hallgatoi_2024_03_01.pdf

 

 

ODT honlap

Törzstagok

Témakiírások

Védések