Tudományos diákköri munka tantárgy

Tudományos diákköri munka tantárgy

A Tudományos diákköri munka mint tantárgy célja az önálló orvostudományi kutatás iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes kutatómunkát végző hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése.

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (Tudományos diákköri munka 1, 2, 3 és 4), összesen 8 kredit értékben. 

A tantárgy felelőse a mindenkori kari TDK elnök. 

A félév elfogadásának feltételei

A tantárgy felvételének feltétele a regisztrált TDK-tagság, elfogadásának feltétele:
 
TDK munka 1.,2.,3.,4. tárgyak esetén: az igazolt elsőszerzős TDK-előadás (kari vagy egyéb rendezvényen), dékáni pályamunka vagy egyéb szakmai fórumon való elsőszerzős prezentáció.
 
TDK munka 1. tárgy esetén: lehetőség van a tantárgy-felelős előtti beszámolóra a végzett munkáról és az elsajátított kutatási módszertanról.
 
A jegyek kialakítására a rögzített teljesítés-formák elbírálásával kerül sor. 
 

Esetleges kérdéseire a pteaoktdk@gmail.com email címen kaphat választ.