Feladatok

Küldetésünk

 

A dékáni vezetés, a kari Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának, a kar hallgatóinak, oktatóinak, intézetvezetőinek, munkatársainak és ügyfeleinek kiszolgálása, azáltal, hogy felkészülten, precízen és hozzáértően fogunk hozzá és visszük végbe a feladatokat, ezzel hozzájárulva a Kar nemzetközi láthatóságának növeléséhez, nemzetközi kapcsolataink minőségi fenntarthatóságához és bővítéséhez.

 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája

 

Az örvendetesen bővülő kapcsolatok szükségessé tették, hogy átalakítsuk a nemzetközi kapcsolatok szervezetét az Általános Orvostudományi karon. Már 2009 ősze óta működik a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, mely koordinálja, irányítja a külügyi kapcsolatokat. A Bizottságban helyet kap valamennyi hallgatói kapcsolatot bonyolító szervezet (Erasmus Programiroda, HÖK, HUMSIRC) képviselője, valamint az oktatói kapcsolatokért felelős referens. Újabb előrelépést jelentett, hogy 2010. október 1-jén megkezdte működését a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája a Kar Elméleti Épülettömbjének 1. emeletén. Az irodát Tomózer Anett vezeti, aki emellett továbbra is végzi az Orvostudományi Kar Erasmus koordinátori feladatait. Bizalommal fordulhatnak hozzá mind a hallgatók, mind az oktatók bármilyen, nemzetközi kapcsolatot érintő ügyben. A hallgatók és oktatók az iroda információs tevékenysége mellett karunk honlapján (a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája weboldalán) is folyamatosan tájékozódhatnak a külföldi ösztöndíj-lehetőségekről, csereprogramokról és pályázatokról.

Prof. Dr. Büki András
egyetemi tanár
a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke

Az NKB fő feladata az ÁOK nemzetközi kapcsolatainak szervezése, irányítása.

Feladatai részletesen:

  1. Ápolja és fejleszti a meglevő külföldi kapcsolatokat, valamint törekszik új nemzetközi kapcsolatok kiépítésére.
  2. Folyamatosan tájékoztatja a Kar hallgatóit és oktatóit a külföldi csereprogramokról, ösztöndíjakról és a pályázati lehetőségekről
  3. A kétoldalú egyetemközi kapcsolatok alapján szervezi az orvostanhallgatók 6. éves illetve nyári külföldi gyakorlatait.
  4. Szervezi az egyetemközi szerződések alapján létrejövő oktatói és kutatói tanulmányutakat
  5. Összehangolja a külföldi kapcsolatokat bonyolító hallgatói szervezetek (HÖK, HuMSIRC, ERASMUS Programiroda) munkáját
  6. Együttműködik a hazai felsőoktatási intézmények külügyekkel foglalkozó hallgatói és oktatói-kutatói szervezeteivel