Adminisztratív dolgozóknak

 

Kedves Pályázó! 

A Pécsi Tudományegyetem évente kétszer pályázatot ír ki adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére az Erasmus mobilitási programban való részvételére.

Jelenleg nincs pályázati időszak!

A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

Bővebb információkat az alábbi linken  olvashat.

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó munkatársak, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa. Pályázhat oktató, a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázat.

INSPIRÁCIÓKÉNT AJÁNLJUK FIGYELMÜKBE A PROGRAMBAN MÁR RÉSZT VETT MUNKATÁRSAK BESZÁMOLÓIT:

Személyzeti munkatársak beszámolói

Kapcsolat:

A pályázó jelentkezési szándékáról e-mailben legyen kedves értesíteni mind az intézményi, mind a kari Erasmus koordinátort.

 

Pályázható személyzeti mobilitások a Nemzetközi Kreditmobilitásban- 2023 tavaszi félév

https://mobilitas.pte.hu/hirek/erasmus_ka171_palyazati_felhivas_adminisztrativ_dolgozok_reszere#overlay-context=aktualis_palyazatok