Ösztöndíjak, nemzetközi cseregyakorlatok hallgatóknak


Kedves érdeklődő!

A csereprogramok részletes leírását az alábbi gyorslinkekre kattintva találja meg: 

ERASMUS+ hallgatói mobilitás kimenő hallgatóknak 

Az Erasmus+ az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja. Az Európai Unió csaknem 30 éve finanszírozza az Erasmus programot, melynek jóvoltából eddig több mint hárommillió európai diáknak nyílt alkalma arra, hogy tanulmányai egy részét vagy szakmai gyakorlatát egy másik európai felsőoktatási intézményben vagy valamilyen európai szervezetnél végezze. A külföldi tanulmányok központi részét képezik az Erasmus+ programnak, és bizonyítottan kedvezően befolyásolják az érintettek későbbi elhelyezkedési kilátásait. Egyúttal esélyt kínálnak arra is, hogy a diákok javítsák nyelvtudásukat, magabiztosabbá és önállóbbá váljanak, továbbá hogy testközelből ismerjék meg a fogadó ország kultúráját. 

Erasmus+ tájékoztató - amit az ösztöndíjról tudnod kell

A Pécsi Tudományegyetem Erasmus kódja: HU PECS01

 

 

Jelenleg nincs pályázási időszak!

 

Egyéni szervezésű szakmai gyakorlatos pályázatok esetében jelenleg nincs pályázati időszak! 

FONTOS! A három fél (hallgató, fogadó intézmény, küldő intézmény) által aláírt Learning Agreementet a kiutazás előtt legkésőbb 1 hónappal korábban szükséges feltölteni a Mobility Online felületére. Ennek hiányában a kiutazás nem valósulhat meg! 

 

Tanulmányi Erasmus+ mobilitás a 2023/2024-es tanév első szemeszterére

Pontszámítási útmutató

ddk tevékenységről igazolást az alábbi linken tud igényelni.

Jelenleg nincs pályázási időszak!

 

 • Pályázatok Stipendium Hungaricum és PhD hallgatóinknak:

Jelenleg nincs pályázási időszak!

 

 

Gyakran ismételt kérdések az Erasmus+ Programról

Szakmai gyakorlatok Ausztriában és Németországban

A pályázás menetéről bővebb információért kérjük forduljon a Kari Erasmus Koordinátorhoz.

Elérhetőség: erasmusoffice@aok.pte.hu  Tel: 72/536-358

 

 Általános alapelvek a zöld utazási formával kapcsolatosan

 • Zöld utazásnak tekinthető minden, ami nem repülőút.
 • A zöld utazási támogatás országok közötti utazás esetén adható. Pl.: Ha a résztvevő Barcelonába repülővel megy és Barcelonából Madridba vonattal, nem jár a zöld utazási támogatás.
 • Abban az esetben jár a zöld utazási támogatás, ha  mindkét irányba megvalósul a zöld utazás
 • Az utazási formát az utazási dokumentumokkal tudják igazolni a kiutazók vagy ennek hiányában (pl.: autóval utazás esetén) a mellékelt büntetőjogi nyilatkozattal.
 • A résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az utazás igazolásait (utazási jegyek) kötelesek megőrizni és kérésre átadni a küldő intézménynek

Bővebb információkat a zöld utazásról az alábbi dokumentumban és linken olvashatnak. 

 

 

Vissza az oldal tetejére

 
 
 
 
 

 

Egyéb ösztöndíj lehetőségek (USA, Japán,Thaiföld)

Hatodéves gyakrolat a KECK University-n 2024 áprilisában

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

 Jelenleg nincs pályázati időszak!

 

Nyári cseregyakorlat Thaiföldre (harmad-,negyed-, és ötödéves hallgatók számára)

Pályázati felhívás

 

Jelenleg nincs pályázati időszak!

 

Hatodéves cseregyakorlat a Japán Saitama University-n 

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

 

Vissza az oldal tetejére

 

 

DAAD Ösztöndíjak Hallgatóknak

DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és kutatáshoz

A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé a 2024-2025-ös évre, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között megvalósuló tudományos együttműködés elősegítésére.

A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja.

A pályázat benyújtására magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek jogosultak. A program minden tudományterület számára nyitott.

Pályázat beadási határideje: 2023. június 30.

A projektpályázatot a https://palyazat.tpf.hu oldalon kell online benyújtani. Pályázat benyújtása regisztrációt követően lehetséges.

Pályázati felhívás és online útmutató elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/11402/palyazati-dokumentumok

További információ a daad@tpf.hu e-mail címen kérhető.


 

 

Vissza az oldal tetejére

CEEPUS Csereprogram

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

Albánia, Bosznia-Hercegovina (csak kivételes esetekben), Csehország (csak kivételes esetekben), Horvátország, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia (csak hallgatók)

A CEEPUS lehetőségekről az alábbi linken bővebb információ érhető el. A partnerországok nemzeti CEEPUS irodáinak elérhetőségei a Központi CEEPUS Iroda honlapján  az országzászlókra kattintva érhetők el.

 • A pályázatok benyújtásának határideje országonként eltérő lehet. Bővebb információ a fogadó ország nemzeti irodájától kapható.
 • Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő.
 • A pályázatok elbírálásával, ösztöndíjazással, kinti tanulmányokkal/oktatással, fogadó intézmény keresésével kapcsolatban a fogadó ország nemzeti irodájánál érdeklődhetnek.
 • Az ösztöndíjak aktuális összegei, a fogadó országok nemzeti irodáinak elérhetőségei, illetve egyéb hasznos információk a központi pályázati felületen az egyes országok zászlóira kattintva találhatók. A Find menüpont alatt az egyes országok aktív CEEPUS kapcsolatokkal rendelkező intézményeinek listája is elérhető.
 • A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a ceepus.info központi pályázati felületen.

A hazai hallgatók és oktatók számára szóló pályázati felhívást ezen a linken érik el az érdeklődők.

A pályázással kapcsolatos további információk:

Tempus Közalapítvány

CEEPUS Nemzeti Iroda

email: ceepus@tpf.hu

illetve

Sándorfi Eszter

intézményi CEEPUS koordinátor

Rektori Kabinet

Nemzetközi Igazgatóság:

email: sandorfi.eszter@pte.hu

Vissza az oldal tetejére

 

 

Visiting Student Learning Opportunities (VSLO) -
Association of American Medical Colleges (AAMC) 

Az AAMC VSLO ™ vendéghallgatóknak szóló programja lehetővé teszi orvostanhallgatók és más egészségtudományok hallgatói számára, hogy rövidtávú képzéseken vehessenek részt a hazai intézményektől távol. A programban számos egyetem vesz részt az Egyesült Államokban és világszerte. A VSLO program segíti hallgatókat abban, hogy kapcsolatba lépjenek a képzési lehetőségeket kínáló intézményekkel, melyekben elmélyíthetik tudásukat, illetve további tapasztalatokat szerezhetnek.

A VSLO program keretében az érdeklődők bekapcsolódhatnak többek között nyári kutatási programokba, klinikai gyakorlatokba, továbbá választható kurzusokon vehetnek részt. Az Egyesült Államokban és a világ minden táján található fogadó intézmények, kórházak, klinikák az adott intézmény által meghatározott irányelvek szerint állnak a hallgatók rendelkezésére.

További részletek az AAMC honlapján  olvashatók.

A VSLO által támogatott webináriumok, szemináriumok és egyéb események

 • A Yale Institute for Global Health beszélgetéssorozata a Yale IGH oldalán érhetők el

 • Webinárium sorozat az American Academy of Pediatrics (AAP) szervezésében

Az American Academy of Pediatrics (AAP) webinárium sorozatot indított Global Health Practice in the time of COVID: Finding Effectiveness in Your Personal & Professional World címen.

A sorozat az egészségügyi oktatásban világszerte résztvevő hallgatók és oktatók számára kínál  olyan együttműködési lehetőségeket, melyek a világjárvány ideje alatt is optimálisan működtethetők. A korábbi webináriumok elérhetők az AAP YouTube csatornáján.

Vissza az oldal tetejére

 

HMAA - Hungarian Medical Association of America

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) felhívása - hatodéves cseregyakorlat Buffalo és Houston városában

A HMAA idén is meghirdeti három hónapos amerikai cseregyakorlatát Buffalo (NY, USA), valamint Houston (TX, USA) városába - ötödéves hallgatók pályázatait várják!

A program elérhető bármely magyar, illetve magyar felmenőkkel rendelkező angol programon tanuló hallgató számára, aki szeretné a hatodéves gyakorlatok egy részét egy amerikai kórházban eltölteni.

Érdeklődni Lippai Bálintnál (balint.lippai@gmail.com) lehet.

 

Jelenleg nincs pályázási időszak!

Vissza az oldal tetejére

 Nyári Egyetemek

 

Bielefeld nyári cseregyakorlat

 

Bielefeld: 1 hónapos (4 hetes) nyári cseregyakorlat, minimum B2 szintű államilag elismert német nyelvvizsga kötelező (nyelvi meghallgatás). Pályázhatnak 3. és 4. évesek nyári sebészet, belgyógyászat gyakorlatra, illetve 6. évesek sebészet és belgyógyászat gyakorlatokra.
 

Jelenleg nincs pályázási időszak!

 

Vissza az oldal tetejére

PTE szerződései által biztosított hallgatói ösztöndíjak

Az elérhető pályázható desztinációkat az alábbi weboldalon találja: 

https://mobilitas.pte.hu/osztondijak/hallgatoi/tengeren_tuli

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben kérem forduljanak Czéh Gáborhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Czéh Gábor, nemzetközi kreditmobilitás koordinátor, PTE Nemzetközi Iroda  

Telefon:+3672/501-509, e-mail: czeh.gabor@pte.hu

 

A PTE egyetemközi szerződései által évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjak vagy tandíjmentes tanulmányi lehetőségek, amik a következő országokban elérhetőek!

USA, Mexikó, Japán, Dél-Korea, Kína, Tajvan, Oroszország, Azerbajdzsán

Fel szeretnénk hívni a hallgatók figyelmét, hogy a partneregyetemek honlapja tartalmazza az egyetem által kínált képzések listáját!

 

FONTOS! Egyesült Államok-beli lehetőségeknél TOEFL, IELTS nyelvvizsga megléte szükséges.
Ezekről további információ:
TOEFL          
IELTS