Oktatás

A tanszék részt vesz a graduális gyógyszerészképzésben az első éves Gyógyszerészi biológia, valamint a második év során kötelező Gyógyszerészi biokémia tantárgy oktatásával. E két fő tantárgyon kívül több fakultatív kurzussal bővítjük a hallgatók számára elérhető ismeretanyagot, valamint PhD kurzusokat kínálunk a posztgraduális képzésen belül.

Tantárgyaink leírása és tematikája megtekinthető az Oktatási anyagokon belül.

Gyógyszerész