Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Veres Balázs

Dr. Veres Balázs

PhD, med. habil

egyetemi docens , tanszékvezető

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Telefon: 31674

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Erős Krisztián

Társtémavezető: Dr. Veres Balázs

A redox egyensúly felbomlása meghatározó különböző betegségek pathomechanizmusában. Jelen esetben, a kialakuló oxidatív stress jelentőségét vizsgáljuk mikrobiális fertőzés során. Ehhez újgenerációs szekvenálás eredményeit használjuk bakteriális lipopoliszaccharidnak (LPS) kitett vad típusú, Ciklofilin-D kiütött – mely a mitokondriális permeabilitási pórus egyik fontos szabályzója -, valamint antioxidáns TEMPOL-lal előkezelt egér modellben. Elsődleges fókuszunk az LPS indukálta génexpresszió változások hálózat-alapú modellezése és elemzése, valamint hipotézisek vizsgálata az oxidatív stress szerepével kapcsolatban a szepszishez köthető szöveti károsodás és szervi diszfunkció során.

Témavezető: Dr. Veres Balázs

Társtémavezető: Dr. Antus Csenge

A szepszis egyike a leggyakoribb klinikai halálokoknak, ami több mint 18 millió embert érint világszerte. Korábbi munkáinkban sikeresen vizsgáltuk különböző szintetikus poli-(ADP-ribóz) polimeráz gátlók illetve természetes eredetű polifenolok és azok származékainak hatását a bakteriális lipopoliszacharid (LPS) indukálta szeptikus sokkra egerekben. A legfontosabb gyulladásos transzkripciós faktor, az NF-κB, mint egy a különböző jelátviteli útvonalak gyűjtő-, és egyben kiindulási pontjaként kulcsfontosságú lehet a szeptikus sokk kontrollálatlan gyulladásos folyamatainak szabályozásában, ezért vizsgálataink a sejtfelszíni TLR4 receptor és az aktív állapotában a sejtmagban található NF-κB közötti jelátvitelben szerepet játszó enzimekre és adaptor fehérjékre fókuszálnak.

Témavezető: Dr. Veres Balázs

Társtémavezető: Kőszegi Balázs

A munkánk során alkalmazott állatmodellben a mitokondriális DNS replikációjáért felelős DNS-polimeráz gamma exonukleáz aktivitása károsodott, amely a mutációk halmozódásához vezet. A mitokondriális DNS-ben bekövetkező pontmutációk és deléciók jelentős szerepet játszanak a mitokondriális hálózat diszfunkciójában. A mutációk halmozódása a légzési lánc progresszív károsodását eredményezi, ami felgyorsítja a szabadgyökök termelődését és az ezzel járó oxidatív stresszt. Ez a stressz lokális majd szisztémás károsodások útján idő előtti öregedéshez vezet. Ezen kísérleti állatok mutatják a korai öregedés minden jelét, így lehetőség nyílik az öregedéssel járó oxidatív stresszhez köthető kórképek hatékony vizsgálatára és különböző potenciális anti-ageing kismolekulák tesztelésére.

Témavezető: Dr. Veres Balázs

Társtémavezető: Kálmán Nikoletta

 

A szepszis egyike a leggyakoribb klinikai halálokoknak, ami több mint 18 millió embert érint világszerte. Korábbi munkáinkban sikeresen vizsgáltuk különböző szintetikus poli-(ADP-ribóz) polimeráz gátlók illetve természetes eredetű polifenolok és azok származékainak hatását a bakteriális lipopoliszacharid (LPS) indukálta szeptikus sokkra egerekben. A legfontosabb gyulladásos transzkripciós faktor, az NF-κB, mint egy a különböző jelátviteli útvonalak gyűjtő-, és egyben kiindulási pontjaként kulcsfontosságú lehet a szeptikus sokk kontrollálatlan gyulladásos folyamatainak szabályozásában. Vizsgálatainkban arra keressük a választ, hogy a természetes eredetű gyulladáscsökkentő hatással bíró biomolekulák hogyan fejtik ki hatásukat a sejtfelszíni TLR4 receptor és az aktív állapotában a sejtmagban található NF-κB közötti jelátvitelben szerepet játszó enzimekre és adaptor fehérjékre.