Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Ruzsics István

Dr. Ruzsics István

Telefon: 33135, *0959

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Ruzsics István

Társtémavezető: Dr. Molnár Tihamér

Az aszimmetrikus és szimmetrikus dimethylarginin (SDMA és ADMA-kal) az endoteliális diszfunkció markerei. Ezen felül a fokozott fehérje arginin metiláció a hypoxiához kapcsolódik. Célunk, hogy összehasonlítsuk a szérum L-arginin, ADMA és SDMA szinteket stabil és instabil COPD-s betegekben, valamint egyéb hypoxiával járó állapotokban (Intenzív osztály, OSAS), valamint további célunk prospektív tanulmányban az alanyok követése, különböző időpontokban levett szérum vizsgálata. A speciális laborvizsgálatokat a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumban, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetében végzik el.

Témavezető: Dr. Sárosi Veronika

Társtémavezető: Dr. Ruzsics István

Kutatásunkban a COPD- s betegek szérumában keressük több biomarker párhuzamos vizsgálatával az összefüggéseket, illetve különbségeket, valamint a kapott eredményeket egészséges kontrollalanyok mérési eredményeivel is összevetjük. A kutatásunk során több laboratóriumi paramétert is vizsgálunk: hs-CRP, fehérvérsejtszám, thrombocytaszám, vörösvértestszám, se-cholesterin, se-triglicerid, valamint endothel, thrombocyta, vörösvértest és fehérvérsejt eredetű micropartikulumszám , továbbá plasma fibronectin, Interleukin 6, Interleukin 8, és a TNF alfa értékek. Az érpályában található mikropartikulumok (MP) fiziológiás és pathofiziológiás sejtaktiváció, illetve apoptózis útján a sejtmembrán lefűződésének eredményeként jönnek létre. Azon sejtfragmentumokat nevezzük mikropartikulumnak, melyek mérete 0,1-1,0 µm, külső membrán rétegükben foszfatidil-szerinben és foszfatidil-etanol-aminban gazdagok és az eredeti sejtre jellemző felszíni markereket hordoznak. A MP eredetének meghatározása így lehetséges - a kialakulás útvonalától függetlenül - a felszínen hordozott fehérjék azonosításával.  A MP-k mérése áramlási citometriával történik, a sejteredetének meghatározásához immunológiai módszereket alkalmazunk a felszíni CD markerek alapján. Ezenkívül légzésfunkciós vizsgálat történik minden betegnél, igazolandó a diagnózist és megállapítani a COPD súlyosságát (FEV1).