Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Pap Marianna

Dr. Pap Marianna

M.D., Ph.D.

Telefon: +36 72 536001/31565

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Pap Marianna

Kutatócsoportunk a CREB transzkripciós faktor szerepét vizsgálja szövettenyészeti sejtek túlélésében, programozott sejthalálában és neuronális differenciációjában. A CREB transzkripciós faktor a humán genom legalább 2000 génjének (a teljes génkészlet 10%-a) transzkripcióját szabályozza. Szerepe a tanulásban, számos neurodegeneratív kórkép kialakulásában és az idegsejtek túlélésében igen jelentős. A kutatás az alábbi két fő területre terjed ki jelenleg.
Alkohol-stressz vizsgálata
Az alkoholizmus és az alkoholhatás pontos mechanizmusa mind a mai napig nem ismert. A kutatás célja az alkohol által indukált jelátviteli utak jellemzése, a CREB fehérje és az alkoholizmus közötti kapcsolat feltárása.

Endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata
Az endoplazmatikus retikulum stressz hatására a sejtek p53 független módon képesek programozott sejthalállal meghalni. Számos betegség patomechanizmusában leírták szerepét, szelektív indukciója a p53 negatív daganatok ígéretes terápiás szélpontja lehet. Kísérleteinken a CREB fehérje endoplazmatikus retikulum stresszben betöltött szerepét vizsgáljuk. A kutatócsoport tagjai: Dr. Balogh András, Koloszár Ibolya, Kazushi Jinno, Németh Mária, Szigeti Csilla. Együttműködő intézetek: Max-Delbrück Center, Berlin és School of Medicine Osijek.
 

Témavezető: Dr. Pap Marianna

Endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata
glioblastoma sejtvonalak és primer kultúrák túlélésére, génexpressziós
mintázatára és miRNS profiljára