Feladatok

A Gyógyszerhatástani Tanszék feladata a Gyógyszerész Kar graduális képzésében a Gyógyszerhatástan, Toxikológia, valamint a Problémamegoldó Gyógyszerészet című kötelező tárgyak oktatása.

Emellett a Tanszékünkön futó kutatási projektek közül számos témát kínálunk TDK- és PhD-hallgatók részére.