Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Kutatás

KUTATÁSI TÉMÁINK:

 • Mikotoxinok molekuláris kölcsönhatásainak feltárása, karakterizálása
 • Albumin-ligandum kölcsönhatások vizsgálata
 • Gyógyszer-étel és gyógyszer-étrendkiegészítő (farmakokinetikai) interakciók vizsgálata
 • Flavonoid aglikonok szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata
 • Natív és kémiailag módosított ciklodextrinek host-guest típusú kölcsönhatásainak vizsgálata
 • Célpont-hatóanyag kölcsönhatások számítógépes vizsgálata 
 • Terápiásan fontos jelátviteli útvonalak fehérje-komplexeinek szerkezeti bioinformatikája 
 • Farmakoinformatikai és gyógyszertervezési eszközök fejlesztése
 • Nem neurális Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 és Vanilloid 1 receptorok és szerepének komplex vizsgálata egér szingenikus endometriózis modellben
 • A kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések, Tranziens Receptor Potenciál (TRP) ioncsatornák és szenzoros neuropeptidek szerepének vizsgálata endometriózisban
 • Tranziens Receptor Potenciál (TRP) ioncsatornák funkciójának vizsgálata humán szájüregi daganatokban
 • Szomatosztatin 4 (SST4) receptor expressziójának és neuromodulátor hatásának vizsgálata stressz-, depresszió- és fájdalom-asszociált agyi területeken
 • Központi idegrendszeri szenzitizációs mechanizmusok vizsgálata komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) egérmodellben

 

HAZAI KOLLABORÁCIÓS PARTNEREINK:

 • PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Pécs
 • PTE ÁOK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet, Pécs
 • PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs
 • PTE GYTK Farmakognóziai Intézet, Pécs
 • PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár, Pécs
 • Szent István Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő
 • Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
 • CycloLab Cyclodextrin Research & Development Laboratory, Budapest

 

KÜLFÖLDI KOLLABORÁCIÓS PARTNEREINK:

 • Quadram Institute Bioscience, Norwich Research Park, UK
 • Institut for Food Chemistry, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany
 • Department of Pharmacology and Toxicology, Charles University, Hradec Králové, Czech Republic
 • Department of Food and Drug, University of Parma, Italy

 

PÁLYÁZATAINK:

Dr. Szolcsányi János Kutatási Alap, GYTK-KA-2020-01
Nem neurális Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 és Vanilloid 1 receptorok és szerepének komplex vizsgálata egér szingenikus endometriózis modellben

Vezető kutató: Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina
Futamidő: 2020-2021
Elnyert támogatás: 2 M Ft

Dr. Szolcsányi János Kutatási Alap, 2019/KA-2019-31
Szomatosztatin 4 receptor agonista fájdalomcsillapító gyógyszerjelöltjeink receptorkötődési és aktivációs mechanizmusainak karakterizálása

Vezető kutató: Dr. Börzsei Rita
Futamidő: 2019-2021
Elnyert támogatás: 3 M Ft

NKFI FK 125166
Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata albuminnal és ciklodextrinekkel
Vezető kutató: Dr. Poór Miklós
Futamidő: 2017-2021
Elnyert támogatás: 18,5 M Ft

EFOP-3.6.1.-16-2016-00004
Gyógyszerhatást befolyásoló életkori és egyéb tényezők
Vezető kutató: Dr. Poór Miklós
Futamidő: 2017-2021
Elnyert támogatás: 9,5 M Ft