Cholnoky László Szakkollégium

Bemutatkozás

A PTE Cholnoky László Gyógyszerész és Biotechnológus Szakkollégium küldetésnyilatkozata

Szakkollégiumunk névadója Cholnoky László, aki kiemelkedően tehetséges kutató és oktató, Pécsett tevékenykedő gyógyszerész volt. Szakkollégiumunk tagjai között egyaránt találunk gyógyszerész hallgatókat (PTE, GyTK, osztatlan képzés) és biotechnológus hallgatókat (PTE, ÁOK, MSc képzés). A gyógyszerész és biotechnológus hallgatók elméleti és skill-jellegű tudása folyamatosan közeledik egymáshoz és körvonalazódik egy nagyon ígéretes, jövőálló határterületi tudás: a gyógyszerészi biotechnológia. Erre a tudásra nagy szüksége van mind az alapkutatásnak, mind az alkalmazott kutatásnak / iparnak és legfőbb forrása a modern gyógyszereknek. A Cholnoky László Szakkollégium fő feladata a tehetségük, szorgalmuk és személyes készségeik alapján kiemelkedő gyógyszerész és biotechnológus hallgatók felvétele a Szakkollégiumba, majd tagjainak támogatása abban, hogy az elsajátított gyógyszerészi / biotechnológiai tudás segítségével tudományáguk formálóivá válhassanak, nemzetközi szinten is. Természetesen a Szakkollégium szakmai célok és rendezvények mellett fontos közös színtere gyógyszerész és biotechnológus hallgatók társas életének, melyre egyebek mellett lehetőséget biztosít a minden évben megrendezésre kerülő Cholnoky Bál, illetve a szakmai fórumokat kiegészítő informális programok pl. gyárlátogatások és tudományos szimpóziumok során. A Cholnoky Szakkollégium elősegíti hallgatóinak szakmai és személyi kiteljesedését, hogy végzést követően erősítsék a Pécsett folytatott gyógyszerészi és biotechnológiai kutatások láthatóságát és elismertségét.

 

Dr. Kvell Krisztián

Elnök

Cholnoky László Szakkollégium

Galéria

2018. május 10.

Cholnoky Szimpózium

Összes galéria