Egészségügyi Technológiaértékelési és Farmakoökonómiai Kutatóközpont

Bemutatkozás

A Gyógyszerészeti Intézet nem önálló tanszéke megszűnt és a 8/2022. (01.19.) sz. szenátusi határozat értelmében 2022. február 1-el megalakult a GYTK-n egy önálló egység, az „Egészségügyi Technológiaértékelési és Farmakoökonómiai Kutatóközpont” (ETÉFK).

A KUTATÓKÖZPONTRÓL 

Az Egészségügyi Technológiaértékelési és Farmakoökonómiai Kutatóközpont (korábban: Egészségügyi Technológiaértékelő Központ) 2018 novemberében alakult azzal a céllal, hogy az egészségügyi technológiaértékelés, egészség-gazdaságtan és egészségügyben keletkező adatvagyon felhasználás területein elemzési és módszertani kutatásokat végezzen továbbá, hogy a Pécsi Tudományegyetem szervezeti egységeivel együttműködésben szakmai támogató tevékenységet biztosítson az Egyetem számára.

A Központ az Egyetem egyik stratégiai kulcsterületén, az orvostudományi kutatások adatalapú támogatásában tölt be kiemelt szerepet. Egyik fő kutatási területe az egészségügyi adatelemzés, mely során az egészségügyi kimenetelek valós-életbeli adatok (RWD) alapján történő mérésére, elemzésére és ehhez kapcsolódó módszertan fejlesztésére kerül sor, támogatva az adatok klinikai vizsgálatokban történő felhasználását. A másik jelentős kutatási terület az egészség-gazdaságtani elemzés, mely során a központ az egészségügyi technológiák egészségpolitikai döntéshozatal támogatására, országos közfinanszírozási vagy kórházi beruházási szinteken történő elemzésén túl a módszertani fejlesztésekben és szakmapolitikai kutatásokban is szerepet vállal. A fentieken túl a munkatársaink bekapcsolódnak az egyetemi karok oktatásába, mind graduális, mind posztgraduális szinten. Továbbá szerepet vállal a piaci szereplőkkel együttműködésben létrejövő kutatások során keletkező új, innovatív megoldások gyakorlati betegellátásba történő átültetésében, valamint széleskörben elérhetővé tételében Magyarországon és nemzetközi szinten egyaránt.

További információ a Kutatóközpontról itt érhető el.