Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Lempel Edina

Dr. Lempel Edina

Telefon: 35926, 37426

Kiváló gyakorlatvezető
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2005, 2004

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Lempel Edina

Fogászati kezelések közben a fogat számos fizikai és kémiai hatás éri, melyek reverzibilis, olykor irreverzibilis változásokat okoznak a pulpában. Ilyen fizikai hatás a hőhatás is, mely nem csupán a fogak preparálása során, hanem azok restaurálási folyamata közben is káros mértékben hathat a fogakra. Az adhezív technikával ellátott fogakat olyan anyagokkal kezeljük, melyek keményedéséhez fénypolimerizációra van szükség. A polimerizációs lámpa által leadott hő jelentős lehet, függően a kavitás és a restaurátum típusától. A polimerizációs folyamat önmagában is hőképző, exoterm folyamat, ami tovább növelheti az anyag kötése során a foggal közölt hő mennyiségét. 6-10 Celsius-fok körüli hőmérséklet emelkedés már a pulpa irreverzibilis károsodását okozhatja. TDK munkánk alatt extrahált fogakon termoszenzoros mérőkészülék segítségével határoznánk meg a polimerizáció során a foggal, azaz pulpával közölt hő mértékét különböző kavitás-mélységek és eltérő típusú műgyanta bázisú kompozit tömőanyagok használata közben. 

Témavezető: Dr. Lempel Edina

Retrospektív vizsgálat keretein belül a direkt frontfog-felépítéssel rendelkező páciensek frontfog- és szemfogvezetésének ellenőrzésével keressük az összefüggést a direkt restaurátum törése és a páciens okklúziója között.

Témavezető: Dr. Lempel Edina

Különböző mélységű kavitások kompozittal való ellátásakor a polimerizáció által generált hőhatás mérése a pulpaűrben - in vitro vizsgálat.

Témavezető: Dr. Lempel Edina

Különböző méretű és típusú szemcsékkel történő felületkezelés utáni kompozit minták felszínének SEM vizsgálata, valamint a homokfúvott mintákhoz való kompozit ragasztás erejének tesztelése.

Témavezető: Dr. Lempel Edina

Frontfogak kompozittal történő direkt felépítése során a fogat érő hőhatások mérése in vitro és in vivo körülmények között.