Az egység összes munkatársa

Dr. Lujber László

Dr. Lujber László

Ph.D.

Telefon: 37388, 37282, 37312, *0388

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Lujber László

Társtémavezető: Dr. Tóth István

A műtéti eljárások közül a cholesteatomás krónikus gennyes középfülgyulladások szanálásra az egyik legeredményesebb technika a "canal wall down" tympanoplasztik.  A beavatkozás során feltárt középfül üregrendszert különböző anyagokkal obliterálhatjuk, ezzel azonban "elfedjük" azt a területet ahonnan a cholesteatomás folyamat recidiválhat. Emiatt az obliteratív tympanoplastikákán átesett betegeket a temporális csontról készült DWI MRI-vel követjük a recidíva kizárása céljából. Az egyik legígéretesebb anyag amelyet obliterációra használunk az un. bioüveg (BoneAlive). A TDK kapcsán arra keressük a választ, hogy a bioüveg megváltoztatja-e úgy a diffúzió súllyozott MTI jelmenetet, hogy esetleg zavarja a cholesteatoma detektálását a postoperatív időszakban.

Témavezető: Dr. Lujber László

  • A koponyaalapot érintő és az intracraniális térbe törő melléküregdaganatok eltávolítása cranio-facialis reszekcióval (CFR) távolítható el. A műtétek kombinált behatolásból történik fül orr gégész és idegsebész együttműködésével.
  • A TDK során a CFR műtéti eljárások indikációját, műtéti típusait és eredményeit dolgozzuk fel és elemezzük adott szempont rendszer alapján. Az eredmények elemzése lehetővé teheti, hogy az eddigi módszereink hatékonyságát megítélhessük.

Témavezető: Dr. Lujber László

Endoscopos koponyalapi sebészeti eljárások.
 

Témavezető: Dr. Lujber László

Diverticulumok a garat és nyelőcsőben előforduló, különböző mechanizmusok hatására kialakuló kiöblösödő tasakok, mely számos kellemetlen panaszt okoznak a betegek számára. A közelmúltig külső feltárásos nyaki műtét segítségével lehetett a betegek operatív ellátását biztosítani. A modern endoscopos sebészet, a minimal invazív technikák, a műszerpark fejlődése valamint az endoscopos varrógépek megjelenése lehetővé tette, hogy a diverticulumokat  nagy felbontású videokamera és monitor segítségével, szemkontrol mellett, szájon át, megterhelő külső nyaki műtétek elkerülésével endoscopos úton szüntessük meg. A műtéti technikát a közelmúltban vezettük be a Pécsi Fül-,Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti klinikán.

Témavezető: Dr. Lujber László

Betegségek és sérülések kapcsán a hallócsontok nem működnek megfelelően, ami vezetéses halláscökkenést okoz. Tympanoplastika során a hallócsontokat rekonstruálhatjuk. Számos módszer és anyag ismert a hallócsontok pótlására. TDK munka során a 3D nyomtatással kívánunk hallócsontokat létrehozni és ezek funkcionalitását vizsgálni.

Témavezető: Dr. Lujber László

A kiterjedt melléküreg daganatok eltávolítása cranio-faciális reszekcióval történik. A műtét után kiterjedt csont és lágyrész defektus marad vissza melynek pótlása és rekonstrukciója mind funkcionális, mind pedig kozmetikai okok miatt rendkívül fontos. 

A TDK munka során képalkotó vizsgálatokkal nyert információkból 3D nyomtatási technika felhasználásával kivánjuk vizsgálni a rekonstrukciós lehetőségeket.

Témavezető: Dr. Lujber László

Társtémavezető: Dr. Burián András

A fej-nyaki tumoros megbetegedések növekvő incidenciája egyre nagyobb problémát jelent napjainkban. A terápiás eszköztár limitált (műtéti megoldás, sugárterápia, kemoterápia illetve ezek kombinációi), az 5 éves túlélést tekintve jelentős fejlődés az elmúlt évtizedben nem történt. A fej-nyaki daganatok rossz prognózisa egyrészt a sokszor előrehaladott állapotnak, másrészt  ezen tumorok agresszív biológiai viselkedésének köszönhető. Utóbbi miatt egyre nagyobb igény mutatkozik a tumorok cellularis és subcellularis szinten való viselkedésének megismerése iránt. 
Napjaink korszerű és rohamosan fejlődő módszere a tömegspektrometria (MS), mely egy proteomikai (fehérje analitikai) módszer. Segítségével lehetőség nyílik a tumorra jellemző fehérjék (ún. patológiai biomarkerek) kvalitatív és kvantitaív vizsgálatára. Kiegészítő analitikai módszerekkel mind a potenciális biomarkerek tömegére, mind pedig azok fehérjeszerkezetére, tumorszöveten belüli eloszlásra (mapping) választ kaphatunk.
Az így nyert értékes információk révén a tömegspektometria egy esetleges szűrővizsgálatra alkalmas biomarker felfedezését rejti magában, valamint a fehérjék tumorszöveten/sejten belüli eloszlásán keresztül segítheti az carcinogenezis pontosabb megismerését. 

Témavezető: Dr. Lujber László

Társtémavezető: Dr. Piski Zalán

A tömegspektrometria szerves és szervetlen komponensekből képződött ionok tömeg/töltés arányának mérésén alapuló, nagy hatékonyságú analitikai módszer. Segítségével lehetőség nyílik nagy molekulatömegű biopolimerek, peptidek, fehérjék, valamint szintetikus rendszerek szerkezetének komplex tanulmányozására. Kísérleteink során különböző típusú humán orrpolypokat vizsgálunk. A mintákban található fehérjéket SDS-poliakrilamid gélelektroforézis segítségével molekulasúlyuk szerint szeparáljuk, majd mass spectrometry imaging technikával térképszerűen detektálhatjuk ezek mintában való lokalizációját és sűrűségét. Ennek köszönhetően lehetőségünk van az orrpolypok kialakulásban szerepet játszó legfőbb fehérjék felkutatására és ezek további elemzésére.

Témavezető: Dr. Lujber László

Trachea sebészeti eljárások. Állatkísérletes modell.