Az egység összes munkatársa

Dr. Burián András

Dr. Burián András

Telefon: 37351, *0393

intézeti TDK felelős

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Lujber László

Társtémavezető: Dr. Burián András

A fej-nyaki tumoros megbetegedések növekvő incidenciája egyre nagyobb problémát jelent napjainkban. A terápiás eszköztár limitált (műtéti megoldás, sugárterápia, kemoterápia illetve ezek kombinációi), az 5 éves túlélést tekintve jelentős fejlődés az elmúlt évtizedben nem történt. A fej-nyaki daganatok rossz prognózisa egyrészt a sokszor előrehaladott állapotnak, másrészt  ezen tumorok agresszív biológiai viselkedésének köszönhető. Utóbbi miatt egyre nagyobb igény mutatkozik a tumorok cellularis és subcellularis szinten való viselkedésének megismerése iránt. 
Napjaink korszerű és rohamosan fejlődő módszere a tömegspektrometria (MS), mely egy proteomikai (fehérje analitikai) módszer. Segítségével lehetőség nyílik a tumorra jellemző fehérjék (ún. patológiai biomarkerek) kvalitatív és kvantitaív vizsgálatára. Kiegészítő analitikai módszerekkel mind a potenciális biomarkerek tömegére, mind pedig azok fehérjeszerkezetére, tumorszöveten belüli eloszlásra (mapping) választ kaphatunk.
Az így nyert értékes információk révén a tömegspektometria egy esetleges szűrővizsgálatra alkalmas biomarker felfedezését rejti magában, valamint a fehérjék tumorszöveten/sejten belüli eloszlásán keresztül segítheti az carcinogenezis pontosabb megismerését. 

Témavezető: Dr. Burián András

A CO2 lézerrel végzett kordektómiák jó intraoperatív feltárhatóság mellett a korai stádiumú (T1-T2) hangszalag tumorok eredményes terápiájának számítanak. Az Európai Laringológiai Társaság klasszifikációja szerinti III-as (transzmuszkuláris), IV-es (komplett) és V-ös (kiterjesztett) típusú kordektómia esetén a jobb rálátás érdekében ajánlott az álhangredő reszekciója. Az álhangredő eltávolítása azonban teoretikusan magában hordozhatja a penetráció illetve aspiráció veszélyét mind a korai posztoperatív szakban, mind a gyógyulást követően. Jelen kutatás célja az álhangredő reszekciójával járó kordektómiákat követő nyelésfunkció kérdőív alapú valamint száloptikás endoszkóppal történő korai posztoperatív és gyógyulást követő vizsgálata.