Az egység összes munkatársa

Dr. Révész Péter

Dr. Révész Péter

Ph.D.

Telefon: 64040

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Révész Péter

A téma keretében új, alternatív cochlearis implantáció lehetőségét kutatjuk budapesti kollégák bevonásával. A kutatás célja az akusztikus stimulus piezolelektromos módon történő átalakítása révén az eddigiektől eltérő ingerközlés a cochlea irányába. A téma várhatóan állatkísérletet is magában fog foglalni.