Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Tóth Arnold

Dr. Tóth Arnold

PhD hallgató

Idegsebészeti Klinika

Telefon: 72/535-932

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Tóth Arnold

Társtémavezető: Prof. Dr. Schwarcz Attila

Szövettani vizsgálatokból ismeretes, hogy különböző agyi traumák (elektromos, mechanikus, hypoxiás) során jellegzetes morfológiájú, károsodott, ú.n. “sötét sejtek” keletkeznek bizonyos agyi területeken. E sejtek egyedülálló tulajdonsága, hogy igen rövid idő alatt (néhány óra) lejátszódó, teljes regenerációra képesek. Célunk e jelenséget in vivo vizsgálni, melyhez modern MR képalkotási módszereket alkalmazunk, patkány sötét sejt modellen. Eredményeink elsőként igazolhatnák a sötét sejt kialakulás, és -regeneráció jelenségét in vivo, segítenék e jelenség hátterének és funkcionális jelentőségének megismerését, valamint lehetővé tennék humán vizsgálatok megkezdését.

Témavezető: Dr. Tóth Arnold

Társtémavezető: Prof. Dr. Schwarcz Attila

Az enyhe koponyasérülés (agyrázódás), gyakorisága és életvitelt akár tartósan befolyásolni képes tünettana miatt, népbetegségnek tekinthető. A sérülést követő agyi eltérések a jelen diagnosztikus eszközök számára (CT, rutin MRI módszerek, labor, stb..) „láthatatlanok”, így az enyhe koponyasérülés diagnosztikája és prognosztikája mindmáig elsősorban a beteg szubjektív panaszain alapul, valamint a panaszok háttéreben zajlódó folyamatok javarészt feltáratlanok.
Saját tapasztalataink és irodalmi adatok alapján azonban elmondható, hogy a modern MRI módszerek képesek lehetnek az agyrázódást követő agyi eltérések kimutatására. Nagyfelbontású struktúrális MR képeket készítünk pontos agyi térfogatmeghatározások céljából, funkcionális MR-t végzünk a kóros működések feltárása érdekében, diffúzió tenzor súlyozott képalkotással képet nyerünk az agyi mikrostruktúráról, a szuszceptibilitás súlyozott képalkotás pedig a mikroszkopikus vérzések kimutatásában válik segítségünkre. Célunk e módszerek klinikai hasznosítása enyhe koponyasérülésben, valamint e kórállapot pathomechanizmusainak pontosabb feltárása.