Az egység összes munkatársa

Dr. Perlaki Gábor

tudományos munkatárs

Idegsebészeti Klinika

Telefon: 72/535-932

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Perlaki Gábor

Társtémavezető: Dr. Balás István

A gyógyszeresen nem kezelhető mozgászavarok, epilepszia, és egyes pszichiátriai kórképek esetén az agy mélyén elhelyezkedő bazális ganglionok elektromos ingerlése rutin idegsebészeti beavatkozásnak számít világszerte. A módszer Parkinson-kór, essentialis tremor, epilepszia, és primer disztóniák esetében bizonyítottan hatékony terápiás lehetőség. A leggyakrabban ingerelt struktúrák a szubthalamicus nucleus, a globus pallidus belső szegmense, és a motoros thalamus, illetve epilepsziában a thalamus principális magcsoportja.

Voxel-based MR-morphometriai vizsgálatok bizonyítják, hogy Parkinson –kóros (PD) betegeknél a kognitív teljesítményben bekövetkezett romlás az agy egyes területeinek, elsősorban a kortikális és szubkortikális szürkeállomány térfogatvesztésével jár együtt. A nem demens PD betegeknél a frontális lebeny szürkeállományában mutattak ki térfogat csökkenést. A demenciával járó PD betegeknél kétoldali occipitális, temporális lebenyekben, valamint subcortikális területek (thalamus, nucleus accumbens, és putamen) szürkeállományi volumenvesztése volt kimutatható a nem demens PD betegekhez viszonyítva. Hippocampalis volumencsökkenés mindkét PD csoportban kimutatható volt. Demenciával járó PD-ben elsősorban a limbikus területek, valamint az agykéreg kiterjedt atrophiája megfigyelhető meg volumetriás vizsgálatokkal.

Tervezett vizsgálatok:
Jelen tanulmányban a korábbi adatokra alapozva a következő kísérleteket tervezzük:
Négy kísérleti időpontban vizsgálnánk az agyi térfogatot MRI volumetriás módszerrel:

  1. Az elektródák behelyezése előtt egy évvel (nem stimulált beteg).
  2. A mély agyi stimulációs műtét időpontjában. A műtéti morfológiai célpont meghatározásához, az agyi erek láthatóvá tételéhez kontraszt agyag beadására van szükség, ami a műtéti tervezés része, nem jelent extra vizsgálatot.
  3. Az elektródák behelyezése után 1-5 nappal, (akut térfogat változás megítélése).
  4. Az elektródák behelyezése után egy évvel (krónikus stimulációs hátás vizsgálata)