TDK

TDK témáink

A gerinc fiziológiás görbületeinek viszonya a medence paraméterekhez, illetve a gerinc műtétek hatása a medence paraméterekre. Irodalmi feldolgozás és a klinikánkon végzett műtéti beavatkozások eredményeinek feldolgozása.

Az EOS 2D/3D rendszer alacsony dózisú stereoradigraphként lehetőséget ad a gerinc-medence komplex és az alsó végtag felszíni 3D rekonstrukciójára, ezáltal számos anatómia és biomechnaikai paraméter mérésére. Kutatásunk célja, hogy felmérjük a módszer alkalmazási lehetőségeit.

A proximális femur csontos anatómiája kiemelt jelentőségű az ortopédiai gyakortlatban a csípőízületre kifejtett közvetlen, illetve a környező ízületek közvetett hatása miatt. A napi klinikai rutinban a komplex morfológiájú csontrészt csak 2D-s mérést lehetővé tévő konvencionális röntgenfelvételeken értékeljük. Vizsgálatunk célja a hagyományos mérési módszerek eredményeinek összehasonlítása az EOS 2D/3D technolgiával.

Prospektív vizsgálatunk során a sacroiliacalis ízület megnövekedett mozgásai és az ismeretlen eredetű derékfájdalom közötti összefüggést vizsgáljuk, azáltal hogy 3 különböző pozícióban megmérjük a medence incidenciáját. Nyugalmi testtartásban, teljesen előrehajlott és teljesen hátradőlt pozícióban feltételezésünk szerint az egészséges populációs kis részében, míg a derékfájdalommal rendelkező beteganyag szignifikánsan nagyobb hányadában fogunk különböző értékeket mérni bizonyítva a sacroiliacalis ízület hypermobilitását. A felvételek mikrodózisú protokollal készítenénk, a lehető legkisebb terület befogásával, így a sugárterhelés előre láthatóan nem fogja elérni az egy heti háttérsugárzásnak megfelelő terhelést. A kétirányú felvétel lehetőséget nyújt 3D rekonstrukcióra, így a medence pozíciójának pontos megítélésére.

A diploma munka célja, hogy felmérje  az utóbbi 15 évben beültetett anatómiai és reverz vállprotézis eredményeit, külön kitérve a betegek fizikális vizsgálatára, a protézisek radiológiai elemzésére és a műtéti  szövődményekre. 

Társtémavezető: Dr. Schlégl Ádám

A prospektív diagnosztikai vizsgálatunkban a leggyakrabban használt klinikai mérési metódusok inter- és intraobserver vizsgálatát végezzük el. A vizsgálat során anonimizált módon begyűjtjük a vizsgált személyek egyes adatait (életkor, aktivitás, BMI, morfotípus), statisztikai kiértékelés céljából. Ezt követően ezek eredményeit, valamint az általunk kifejlesztett lézeres mérési metódus által nyert eredményeket vetjük össze a Gold standardnak tekinthető EOS sztereoradiografikus képalkotás mért értékeivel.

Egy speciális képalkotó eljárás segítségével alkotott képanyagon 3D-ben rekonstruáljuk az alsóvégtagi paramétereket, majd elvégezzük ezek összahasonlító statisztikai elemzését. Az eredményeket összevetjük a klinikai képpel.

Szubakromiális impingement syndrome miatt elvégzett arthroscopos dekompressziós műtéten átesett betegek preoperativ és posztoperativ funkcióinak összehasonlítása retrospektív tanulmányban.

Társtémavezető: Dr. Schlégl Ádám

Röntgenadatbázisunkból kiválogatjuk azokat az EOS 2D/3D felvételeket, amelyeken a normál populáció vagy arthrotikus eltéréseket mutató csoport prezentációjára alkalmas személyekről készültek és elvégezzük ezen esetek alsó végtagi 3D rekonstrukcióját értékelve a jelentős biomechanikai paramétereket.

A tengelydeformitás nélküli (hallux rigidus) és a tengelydeformitással társuló (hallux rigidovalgus) MTP ízületi arthrosis gyakori probléma az ortopédiai beteganyagban.

Célunk a klinikánkon végzett ízületmegtartó mūtétek valamint MTP ízületi arthrodesisek eredményeinek felülvizsgálata betegutánkövetéssel nemzetközi scoreok alkalmazásával.

Constrained térdprotézis rendszerek alkalmazása nehéz primér esetek és revíziós műtétek során

Csípőízületi endoprotézis luxációk műtéti megoldása

A fiatal gyermekkorban jelentkező gerincdeformitások műtéti kezelési lehetőségei, illetve a műtéti eredmények áttekintése. Irodalmi feldolgozás és klinikai utánkövetéses munka.

A prospektív randomizált kontrollált vizsgálatunkban két eltérő típusú műtéti tervezést hasonlítunk össze. A hagyományosan használt 2D tervezést hasonlítjuk össze egy új típusú tervező folyamattal. Az új típusú folyamat során preoperatív EOS képalkotást és 3D rekonstukciót követően hozzá kapcsolódó rúdtervező szoftverrel tervezett 3D nyomtatott rúdsablont használunk a rúd alakjának pontosítása érdekében. Műtét után közvetlenül EOS képalkotóval vizsgáljuk a két típusú tervezés közti különbséget.

A külboka szalag sérülések az egyik leggyakrabban ellátott sérülésformák a traumatológiában és ortopédiában. Napjainkban a primer sérüléseket konzervativan kezeljük, azonban előfordul, hogy szalagelégtelenség illetve instabilitás marad vissza. A kutatás az instabilitás különböző háttereiről, illetve ezek kezelési lehetőségeiről szól. 

Régi vállízületi rotátorköpeny-szakadást szenvedő betegek retrospektív vizsgálata. A vizsgálat kiterjed a betegek fizikális funkcióinak fizikális és radiológiai vizsgálatok eredményeinek elemzésére, valamint a műtéti eredményekre. 

A vizsgálat célja, hogy felmérje az Ortopédiai Klinikán az utóbbi öt évben sebészileg ellátott benignus és malignus daganatok előfordulási arányát, radiológia képek egyeztetését a szövettani eredményekkel, a műtéti lehetőségek adott daganatoknál és malignus daganatok túlélési arányát.

Methaphysealisan rögzülő szárral operált betegeink funkcionális eredményeinek felmérése

Mobile spacer-rel szerzett tapasztalataink szeptikus térdprotézis revíziók során

Ortopédiai műtétek során beültetett csont, ín és porc allograftok be-, illetve átépülésének és túlélésének radiológiai, kísérletes és klinikai elemzése. 

A patella instabilitás gyakran előforduló kórkép, mely gyermek- és fiatal felnőttkorban gyakori. Hátterében számos anatómia, illetve biomechanikai eltérés állhat. Célunk ezek vizsgálat és a lehetséges konzervatív, illetve műtéti kezelési lehetőségeinek felmérése.

Protézis műtétek során beültetett polietilén komponensek kopásának vizsgálata radiológiai módszerekkel. A polietilén kopás kinetikájának elemzése a betegre jellemző faktorok, protézis gyártási technológiák, illetve a protézis komponensek pozíciójának figyelembe vételével.

A klikánkon struktúrális dongalábbal kezelt páciensek korai utánkövetéses vizsgálata.

Társtémavezető: Dr. Szuper Kinga

Súlyos hallux valgus deformitás miatt Lapidus műtéten átesett betegek posztoperatív funkcióinak vizsgálata, és radiológiai eredményeinek értékelése.

A csípő, térd és vállízületi arthosisok mellett a felső és alsó ugróízületi arthrosisok  kevésbé gyakoriak, de az általuk okozott életminőség romlás legalább akkora probléma a betegek számára. A korai fázisban végzett ízületmegtartó műtétek a progressziót lassithatják, a legtöbb esetben a végsō megoldás a fájdalmas ízület protetizálása vagy elmerevítése. Ez utóbbira több módszer terjedt el. A feladat ezen módszerek eredményességének felmérése, kiértékelése  a betegek utánkövetésével

A klinika saját endoprotetikai regisztere alapján állapítjuk meg a csípőprotézis beültetés jellemzőinek változását 1998-2022 között. Vizsgáljuk a műtétek jellemzőit, a demográfiai adatokat valamint az alkalmazott inplantátumok típusait.

Az alsó végtag anatómiai geometriai paramétereinek és az ezekkel összfüggő pathologiás állapotoknak EOS 2D/3D képalkotással történő vizsgálata. 

A képalkotó diagnosztika egyik legmodernebb eszközének alkalmazási lehetőségei a tudományos kutatások és a klinikai rutin munka során. 

A minimal invazív térdprotézis beültetés technikáinak klinikai összehasonlító vizsgálata. 

Napjainkban használatos legmodernebb csípő- és térdprotézisek kisérletes és elméleti összehasonlítása, klinikai eredményeinek felmérése. 

   A térdprotetikában alkalmazható patella pótlás különböző módszereinek összehasonlító kisérletes és klinikai vizsgálata.

Térdizületi protézisek tervezése műtét előtt, röntgen felvételen és EOS 2D/3D képeken. A tervezés és a tényleges beültetés paramétereinek összehasonlítása. 

Társtémavezető: Dr. Kérő Gábor

A téma prospektív és retrospektív klinikai utánkövetéses vizsgálatokat jelent. RTG vizsgálattal a láb meghatározó szögértékeit vizsgáljuk, valamint a terhelés során megjelenő talpnyomási képet, illetve annak megváltozását elemezzük.

Klinikai vizsgálat primer és revíziós endoprotézis műtéten átesett beteganyagon, ízületi funkciók vizsgálatával, radiológiai elemzéssel.

A téma foglalkozik az implantátum anyagai által kiváltott lokális és szisztémás immunválasszal, valamint ortopédiai szövetpótlások (csont, porc, lágyrész) során felmerülő be- és átépülés kérdésével. A téma kísérletes, laboratóriumi és klinikai munka kombinációját jelenti.

A téma a klinikánkon végzett ortopédiai endoprotézis-beültetéseket követően az implantátumok komponenseinek radiológiai képanyagával, több módszer pontosságának összehasonlításával történik, különös tekintettel a protézis-rendszerek számítógépes tervező-méretező sablonjainak használatával nyert adatokra.