Feladatok

Dékáni Titkárság feladatai

A Dékáni Titkárság a Kar központi adminisztratív szervezete.

A Titkárság vezetői feladatait a titkárságvezető látja el. A Titkárság ellátja a következő feladatokat:

  • a Rektori Tanács és a Szenátus üléseire kerülő kari anyagok előkészítésének koordinálása és ellenőrzése,
  • a Dékáni Tanács, a Kari Tanács, a Szervezeti Egységvezetők Tanácsa, a Tanári Testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek adminisztratív előkészítése, a határozatokkal és a döntésekkel kapcsolatos igazgatási tevékenység ellátása, 
  • a dékán és a dékánhelyettesek napi tevékenységének, hivatalos belföldi és külföldi programjainak megszervezése és előkészítése,
  • a központi iktatás és irattárazás,
  • jogszabályi változtatások és az egyetemi szintű szabályozások (szenátusi döntések, rektori és kancellári utasítások) figyelemmel kísérése, közzététele, a kari szabályozási tevékenység irányítása,
  • a kari szervezeti egységekre vonatkozó ügyviteli szabályozás kidolgozásának irányítása,
  • a Kar működéséhez szükséges központi adatbázisok naprakészen tartása,
  • a kari rendezvények előkészítése, a szervezés koordinálása,
  • az ÁOK nem oktatási célú központi helyiségeivel kapcsolatos ügyintézés (pl. aula, tanácstermek),
  • a Tanulmányi Hivatallal történő együttműködésben díszoklevelek, diplomamásodlat, latin diplomák kiállítása.