Szakmai előmenetel

Szakmai előmenetel

Rövid leírás

Az Általános Orvostudományi Kar oktatói és kutatói munkakörökre vonatkozó szakmai előmeneteli felterjesztéseinek nyilvántartását, véleményeztetését, és a pályázati kiírások elindítását a Dékáni Hivatal végzi.

2019. szeptember 1-től a kinevezési kérelmeket dékán úrnak címezve kell benyújtani az http://oktatoi-adatlap.aok.pte.hu Szakmai előmenetel menüpontjában.

 1. Tanársegédi, adjunktusi felterjesztések
  1. Benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz, részletes publikációs lista, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, az intézet, illetve klinika igazgatójának dékánnak címzett kísérőlevele.
   A benyújtás egész évben folyamatos.
  2. A beérkezett felterjesztéseket az elektronikus rendszerben kijelölt bírálók végzik, akik megállapítják, hogy a felterjesztett oktató megfelel-e a PTE-n hatályos szabályzatok előírásainak. (Fkr., ÁOK Szakmai Előmeneteli Szabályzat)
  3. Amennyiben igen, az anyagot továbbítjuk a Kar HR referenseinek (Bánfai Zoltánné, Dombai Valéria), akik elvégzik a kinevezés módosítást.
  4. Amennyiben hiánypótlásra van szükség, felvesszük a kapcsolatot az érintett intézet, illetve klinika igazgatójával. A hiánypótlást a beérkezést követően továbbítjuk a bírálóknak, akik az új adatok fényében döntenek, hogy támogatható-e a kinevezés. Ezután az anyag a Kar HR referenseihez kerül.
  5. Amennyiben a felterjesztést nem támogatják a Bizottság tagjai, az érintett intézet, illetve klinika igazgatóját értesítjük erről.
 2. Egyetemi docensi felterjesztések
  1. Benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz, részletes publikációs lista, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, az intézet, illetve klinika igazgatójának dékánnak címzett kísérőlevele.
   A benyújtás határideje: minden év január 31-ig, illetve szeptember 15-ig.
  2. A beérkezett felterjesztéseket az elektronikus rendszerben kijelölt bírálók végzik, akik megállapítják, hogy a felterjesztett oktató megfelel-e a PTE-n hatályos szabályzatok előírásainak. (Fkr., ÁOK Szakmai Előmeneteli Szabályzat)
  3. Amennyiben igen, a nyilvános pályázathoz szükséges pályázati formanyomtatványt elkészítjük, majd Dékán Úr jóváhagyása után elküldjük kiírásra a kari HR referenseknek, klinikai dolgozó esetén a klinika HR referensének.
  4. Amennyiben hiánypótlásra van szükség, felvesszük a kapcsolatot az érintett intézet, illetve klinika igazgatójával. A hiánypótlást a beérkezést követően a továbbítjuk a bírálóknak, akik az új adatok fényében döntenek, hogy támogatható-e a pályázati kiírás.
  5. Amennyiben a felterjesztést nem támogatják a bírálók, az érintett intézet, illetve klinika igazgatóját értesítjük erről.
  6. A kozigallas.hu-n megjelent nyilvános pályázati kiírásról e-mailben értesítjük a felterjesztettet.
  7. A beadási határidő (megjelenéstől számított 30 nap) lejárta után a beérkezett pályázati anyago(ka)t véleményezésre küldjük az alábbiaknak:
   1. Tudományos Bizottság
   2. Tanulmányi Bizottság
   3. Dékáni Véleményező Bizottság
  8. A fenti bizottságok szakmai véleményét alapul véve készül el az Igazgatói Értekezleten, majd a Kari Tanácson előterjesztésre kerülő anyag. A Klinikai Központ szervezeti egységeiben kiírt pályázatokról a Klinikai Központ Tanácsa is szavaz.
  9. A Kari Tanács szavazati eredményeit és az előterjesztést továbbítjuk a Rektori Kabinetbe, ahol az EHHB véleményét is figyelembe véve a Szenátus dönt a pályázatokról.
  10. A Szenátus támogatása után a kinevezésről a Rektori Hivatal és a Kar HR referensei közösen gondoskodnak.
 3. Egyetemi tanári felterjesztések
  1. Benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz, részletes publikációs lista, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, az intézet, illetve klinika igazgatójának dékánnak címzett kísérőlevele.
   A benyújtás határideje: minden évben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghatározott ütemterv szerint, melyről a Rektori Kabinet küld értesítést. Általában szeptember közepéig kell megküldeni a Rektori Kabinet felé a Kar által kiírni kívánt pályázati formanyomtatványokat, a pontos dátumot minden évben a rektortól kapott tájékoztató levél tartalmazza. A rektori tájékoztató alapján kari szinten legkésőbb augusztus végéig várjuk minden évben az egyetemi tanári felterjesztéseket, amiről a szervezeti egységek vezetőit e-mailben tájékoztatjuk.
  2. A beérkezett felterjesztéseket az elektronikus rendszerben kijelölt bírálók végzik, akik megállapítják, hogy a felterjesztett oktató megfelel-e a PTE-n hatályos szabályzatok előírásainak (Fkr., ÁOK Szakmai Előmeneteli Szabályzat), valamint a MAB követelményrendszerének.
  3. Amennyiben igen, a nyilvános pályázathoz szükséges pályázati formanyomtatványt elkészítjük, majd Dékán Úr jóváhagyása után elküldjük kiírásra a Rektori Kabinetbe.
  4. Amennyiben hiánypótlásra van szükség, felvesszük a kapcsolatot az érintett intézet, illetve klinika igazgatójával. A hiánypótlást a beérkezést követően továbbítjuk a bírálóknak, akik az új adatok fényében döntenek, hogy támogatható-e a pályázati kiírás.
  5. Amennyiben a felterjesztést nem támogatják a Bizottság tagjai, az érintett intézet, illetve klinika igazgatóját értesítjük erről.
  6. A kozigallas.hu-n megjelent nyilvános pályázati kiírásról e-mailben értesítjük a felterjesztettet.
  7. A beadási határidő (megjelenéstől számított 30 nap) lejárta után a beérkezett pályázati anyago(ka)t véleményezésre küldjük az alábbiaknak:
   1. Tudományos Bizottság
   2. Tanulmányi Bizottság
   3. Dékáni Véleményező Bizottság
  8. A fenti bizottságok szakmai véleményét alapul véve készül el az Igazgatói Értekezleten, majd a Kari Tanácson előterjesztésre kerülő anyag. A Klinikai Központ szervezeti egységeiben kiírt pályázatokról a Klinikai Központ Tanácsa is szavaz.
  9. A Kari Tanács szavazati eredményeit és az előterjesztést továbbítjuk a Rektori Kabinetbe, ahol az EHHB véleményét is figyelembe véve a Szenátus dönt a pályázatokról.
  10. A Szenátus támogatása után a pályázati anyagokat a MAB értékeli a szempontrendszerük (link) alapján. Támogatásuk esetén az egyetemi tanári címet és talárt a köztársasági elnök adja át ünnepélyes keretek között szeptember 1-jén.

Kutatói munkakörök esetén az eljárásrend az alábbiak szerint alakul:

 • tudományos segédmunkatárs és tudományos munkatárs: a tanársegédi és adjunktusi eljárásrend szerint kezeljük őket;
 • tudományos főmunkatárs és kutatóprofesszor: az egyetemi docensi eljárásrend szerint kezeljük őket, annyi különbséggel, hogy a beadás egész évben folyamatos.

 

GYIK

Hol találom a szakmai előmeneteli követelményeket?

- A Dékáni Hivatal honlapján a Dokumentumár menüpont Szakmai előmenetel fülre kattintva.

Hogyan tudom beadni a felterjesztést?

- 2019. szeptember 1-től a kinevezési kérelmeket dékán úrnak címezve kell benyújtani a http://oktatoi-adatlap.aok.pte.hu/login Szakmai előmenetel menüpontjában.

Ki adhatja be a felterjesztést?

- A szervezeti egység vezetője, vagy maga a felterjesztett. Mindkét esetben szükséges feltölteni a szervezeti egység vezetője által aláírt, dékánnak címzett kísérőlevelet.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

- Benyújtandó dokumentumok oktatói és kutatói munkakörök esetében:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • részletes publikációs lista
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • az intézet, illetve klinika igazgatójának dékánnak címzett kísérőlevele

Amennyiben hiánypótlás szükséges, e-mailben jelzi az online rendszer a felterjesztést feltöltő felé.

Mikor nyújthatok be felterjesztést?

- A tanársegédi, adjunktusi, tudományos segédmunkatársi, tudományos munkatársi, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói és kutatóprofesszori felterjesztések benyújtása egész évben folyamatos.

- A docensi felterjesztéseket évente kétszer, január 31-ig, illetve szeptember 15-ig várjuk.

- Az egyetemi tanári felterjesztéseket minden év augusztus végéig várjuk, a pontos határidőt e-mailben küldjük el a szervezeti egységvezetők részére.