Parkolás

Tájékoztató a behajtási engedélyek igényléséről PTE munkatársak részére

A járművezetők a PTE egész területén kötelesek betartani a KRESZ és a PTE Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatának előírásait. A parkolási rend harmadszori megsértése esetén a PTE visszavonja a behajtási engedély érvényességét.

Igényelhető behajtási engedélyek

  • PROXI kártya: Érvényes a Szigeti úti tömb területére, a Kürt és Honvéd (az arra jogosultak számára) utcai sorompóknál történő belépéshez. PTE dolgozók részére csak 1 db proxi kártya adható ki. Egy kártyához maximum 1 rendszám rendelhető.

Díjak

Elveszett proxi kártya pótlása 1.000,- Ft

Díjrendezés

  • banki utalással – PTE bankszámlaszáma: 11731001-23135378 ( a közlemény rovatban a témaszámot- 92102588 P001- fel kell tüntetni ). A befizetésről a bizonylatot el kell juttatni az ÁOK Dékáni Hivatalába elektronikusan a parkolas@aok.pte.hu e-mail címre.

Parkolással foglalkozó ügyintéző

Dékáni Hivatal Ujvári László

35284, 62028-as mellék, e-mail: parkolas@aok.pte.hu

(Szigeti út 12. I. emelet, délnyugati szárny - Igazságügyi Intézet felé vezető folyosó elején)

Kérdés esetén kérem, hogy a fenti mellékeken vagy a következő e-mail címen szíveskedjék felvenni velünk a kapcsolatot.

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IGÉNYLÉSÉNEK MENETE

Kérjük, hogy e-mailben az alábbi adatokat legyen szíves megadni:

  • név, titulus
  • intézet, klinika megnevezése
  • EHA/Neptun kód
  • mobilszám
  • gépjármű színe, típusa és rendszáma (a Szigeti úti telephelyre kizárólag 1 db rendszám adható meg)

A Szigeti úti telephelyre kiadott, 2021-2022-es évre érvényes behajtási engedélyek érvényességi ideje előreláthatólag őszig maradnak érvényben, a behajtási engedélyekért ezért őszig díjat nem kell befizetni.