Teljesítményértékelés

Az Általános Orvostudományi Kar kiemelt célja az egyéni életpályák folyamatos követése és segítése, valamint az oktatás-kutatás színvonalának folyamatos javítása. A teljesítményértékelés (továbbiakban: TÉR) során megfogalmazzuk azokat az elvárásokat, szempontokat, amelyek alapján munkatársaink teljesítményét, napi munkáját, munkakörükhöz kapcsolódó feladatait évi rendszerességgel áttekintjük, értékeljük.

A TÉR alkalmazása biztosítja a Kar munkatársai számára a feladatok, célok eredményeinek rendszeres értékelését, továbbá hozzájárul a munkatársak motivációinak feltárásához, fejlődéséhez, valamint a vezető és a munkatárs közötti kapcsolat fejlesztéséhez. A teljesítményértékelés során összehangolhatók a munkatársak karrier elképzeléseikkel kapcsolatos egyéni céljai a PTE ÁOK szervezeti céljaival.

Oktatói TÉR

ÁOK szabályozás értelmében, évenként történik karunk oktatóinak és kutatóinak teljesítményértékelése.

Teljesítményértékelés folyamata

  • önértékelés: A Dékáni Hivatal munkatársai az adott év március 31-ig az oktatók és kutatók számára előkészítik a megelőző naptári év adataiból az önértékelő lapokat (adatforrások: Neptun, MTMT, Nexon, TDT és egyéb Dékáni Hivatalban nyilvántartott adatok), melyek a Kar weboldalán elérhető teljesítményértékelési rendszerben érhetőek el - http://oktatoi-adatlap.aok.pte.hu

Az oktató értékelő lapjait áttekinti, önbevallással megadható adatait feltölti, véglegesíti.

  • vezetői értékelés: az oktató munkahelyi vezetője (oktatók, kutatók esetében az adott intézet vezetője) kialakítja a munkatárs által elvégzett online értékelés és a munkatársa vonatkozó vezetői értékelés alapján azt a közös teljesítményértékelési dokumentumot (minősítési lap), amely az év értékeléséül szolgál. Az intézetvezetők esetében a Kar dékánja vagy általa kijelölt helyettese végzi el az online értékelést.

Teljesítményértékelés szempontjai: ÁOK TÉR szabályzat 5. § alapján

Admin TÉR

Célja: Az ÁOK Dékáni Hivatalának dolgozói számára ajánlott karrierút-lehetőség mentén ösztönözni a munkatársak teljesítményét, eredményeik rendszeres nyomon követésével és értékelésével.

2 pillére:

  • Félévenként írásos önértékelés, vezetői értékelés és ezek személyes megbeszélése – minőség, mennyiség, határidő tartás, személyes kompetenciák
  • Félévenként célok, célfeladatok (többletfeladatok) kitűzése és vezetői támogatása – motivációk feltárása.

Teljesítményértékelés folyamata:

  • önértékelés: Szakmai fejlődés objektív szempontok szerinti értékelése (nyelvvizsgák, tanfolyamok, szakmai prezentációk) + munkavállaló kompetenciáinak értékelése 1-10 pontos skálán + vállalt célfeladatok értékelése, online felületen - http://oktatoi-adatlap.aok.pte.hu
  • tervezett célfeladatok részletes kifejtése
  • vezetői értékelés: felkészülés a személyes beszélgetésre
  • közös értékelés: teljesítményértékelő megbeszélés alkalmával kerül kitöltésre, tartalmazza az önértékelés és a vezetői értékelés során rögzített pontokat

GYIK

Mi a TÉR?

Online teljesítményértékelési rendszer, oktatói-kutatói valamint adminisztrációs munkakörben dolgozó ÁOK munkatársak számára.

Hol érhető el a TÉR?

A TÉR rendszere böngésző segítségével a http://oktatoi-adatlap.aok.pte.hu webcímen érhető el, intraneten vagy VPN hozzáféréssel. Belépéshez EHA/Neptun kód és jelszó szükséges.

Milyen adatok teljesítményértékelése történik?

Az oktatói-kutatói munkakörben dolgozók esetében oktatással, tudományos tevékenységgel és közéleti tevékenységgel kapcsolatos mérhető adatok, míg az adminisztratív munkakörben dolgozók esetében munkatársi és személyes kompetenciák valamint célfeladatok értékelése történik.

Mekkora időszakra vonatkoznak az adatok?

Az oktatói-kutatói adatok nagy része az egy évvel korábbi időszakra vonatkozik. Egyes szempontok esetében azonban több éves időszak összegzett adatai is megjelenhetnek. Minden esetben az adott pontszám melletti “i” betűre mutatva megjelenik az, hogy milyen hosszú időszakot vesz figyelembe a rendszer az adott szempont értékelésében.

Az adminisztratív értékelések évente 2 alkalommal történnek, így az adatok az értékelést megelőző 6 hónapra vonatkoznak.

Hogyan derül ki az oktatói adatok forrása?

Minden pontszám mellett van egy “i” betű kék körben, rámutatva megjeleníti azt, hogy melyik egység az adat forrása.

Nem érhető el az értékelő/pontszámító felület.

Az értékelésre vonatkozó menüpont csak az értékelési időszakban érhető el.

Korábbi évek értékelései is visszakereshetőek?

Igen. Az Archívum menüpontban, az értékelési időszakban tekinthetők meg.

 

További Gyakran Ismételt Kérdések a TÉR felületén érhetőek el.

 

Mellékletek:

TÉR bemutatása oktatóknak - 2021

TÉR értékelés segédlet vezetőknek - 2021

TÉR értékelés segédlet PDP - 2021

 

ÁOK TÉR szabályzat