PoteCross - Művészetterápia

 

A PoteCross-Művészetterápia program célja:

  • hogy a hallgatók a művészetterápia szakterületét érintő kurzusokat és tantárgyakat vehessenek fel orvosi tanulmányaik mellett,
  • hogy az orvosi tanulmányok lezárása után a Művészetterápia szakirányú továbbképzés iránt érdeklődők számára elősegítse ilyen irányú tanulmányaik elvégzését.

A PoteCross-Művészetterápia nem egyenlő a PTE Művészeti Kar Művészetterápia szakirányú továbbképzésével, de az orvostanhallgatók ugyanazokat a kurzusokat vehetik fel. Ezeket a kurzusokat/tantárgyakat később a Művészeti Kar elismeri, és így a későbbiekben már csak a fennmaradó kurzusokat szükséges elvégezniük a hallgatóknak.

Ha valaki minden felvehető órát elvégez, jó eséllyel előbb fejezheti be az egyébként 4 féléves szakirányú továbbképzést.

Ha az orvosi diploma megszerzése után valaki úgy dönt, hogy szívesen végezné el a szakirányú továbbképzést is, akkor a PoteCross tanulmányoktól függetlenül felvételi eljáráson szükséges részt vennie a Művészeti Karon keresztül, amennyiben Művészetterápia szakirányú továbbképzés elvégzése a végcél. 

Bemeneti követelmények:

A felhívásban szereplő általános követelményeken túl a PoteCross- Művészetterápia képzés és a majdani Művészetterápia szakirányú továbbképzés felvételi eljárása során figyelembe veszik, hogy a jelentkező rendelkezik-e valamilyen képzőművészeti, vagy zeneművészeti előképzettséggel vagy bizonyítható készségekkel.

Bővebb információ a képzéssel kapcsolatban ezen a linken olvasható:

A program időtartama: 4 félév

A program tartalma:

A program 120 kredites. A művészetterápia - képzőművészet-terápia szakirányú továbbképzési szak 442 kontakt tanóra, a művészetterápia - zeneterápia szakirányú továbbképzési szak 439 kontakt tanóra.

A levelező képzés célja, hogy a tárgyak az orvostanhallgatók számára az orvosképzéssel párhuzamosan, pénteki és szombati oktatási napokon történő részvétellel teljesíthetők legyenek.

A művészetterápia tantervei az alábbi linken megtekinthetők:

Képzőművészet-terápia szakirányú továbbképzési szak

Zeneterápia szakirányú továbbképzési szak

A program két év alatt abban az esetben teljesíthető, ha az adott félév minden meghirdetett tantárgyát teljesíti a hallgató.

A hallgató saját teherbírásának mérlegelése alapján dönthet úgy is, hogy félévenként kevesebb tárgyat vesz fel, vagy adott félévben egyáltalán nem vesz fel tárgyakat a kínálatból, ez esetben a képzés ideje meghosszabbodik, de semmilyen más következménnyel nem jár.

A program kimenetei:

  1. MK által kiállított tanúsítvány (certificate) a program elvégzéséről. (Ennek feltétele az összes előírt kredit megszerzése.)
  2. Kreditigazolás a program tárgyainak teljesítéséről. (Amennyiben a hallgató a teljes programot nem fejezi be, de bizonyos tárgyakat sikeresen teljesít, a kreditigazolást értelemszerűen akkor is kiadjuk az elvégzett tárgyakról.)
  3. Az MK vállalása arról, hogy a végzett orvostan-hallgatók számára az MK Művészetterápia szakirányú továbbképzés szakjára való jelentkezéskor a kreditigazolás alapján a kurzusokat/tantárgyakat elismeri.

A későbbiekben, már konkrétan a Művészetterápia szakirányú továbbképzésre a Művészeti Karon lehet jelentkezni. Bővebb információ a jelentkezéssel és a felvételivel kapcsolatban az alábbi linken olvasható: 

Művészetterápia-képzőművészet-terápia szakirányú továbbképzés

Művészetterápia-zeneterápia szakirányú továbbképzés

Sikeres felvételt követően a kreditelismerési eljárás lebonyolítását az MK Kreditátviteli bizottsága végzi el.

Amennyiben az orvosi képzés alatt végzett PoteCross - Művészetterápia képzés során nem tud minden tantárgyat elvégezni, és úgy gondolja, hogy csak a minimum 3 tantárgy elvégzése fér bele az idejébe, akkor két úton haladhat tovább:

  • kreditelismeréssel lezárja művészetterápia tanulmányait (vagy más formában később folytatja ilyen irányú tanulmányait)
  • kreditelismeréssel, a meglévő kreditek későbbi beszámításával célozza meg a Művészetterápia szakirányú továbbképzés felvételi eljárását és sikeres felvételt követően annak elvégzését. Ekkor a 3 tantárgy/félév-re jutó kreditjei elszámolhatóak.