Cseregyakorlat és csere-TDK programok

A SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) program lehetőséget biztosít neked gyakorlatod külföldi kórházon való eltöltéséhez. A SCORE (Standing Committee on Research Exchange) program keretein belül bekapcsolódhatsz egy szabadon választott külföldi munkacsoport kutatómunkájába.

Cseregyakorlatra pályázhatnak a III., IV., V. és VI. éves hallgatók, csere TDK programra pedig már I. évtől lehet jelentkezni. Mindkét esetben a négy magyarországi orvostudományi egyetem valamelyikének beiratkozott orvostanhallgatója kell legyen a pályázó. Évről-évre változik a megpályázható országok listája, de évente általában 50 embernek nyílik lehetősége elutazni átlag 20 európia és Európán kívüli ország valamelyikébe.

A beérkezett pályázatok elbírálása egységes pontrendszer alapján történik A HuMSIRC-munka (CP-zés, prevenciós kurzuson, Teddy Maci Kórház, egészségnap, AIDS világnap rendezvényein való részvétel, prevenciós órák tartása, önkéntes betegápolás stb.) mellett kiemelt hangsúlyt kap az átlag, a nyelvtudás, a TDK-munka (csere TDK program esetében ez a legfontosabb), mentőzés és egyéb értékelési szempontok mellett (részleteket még ld. itt, a honlapon). A megmaradt helyek újabb pályázat keretén belül kerülnek kiosztásra! Csere TDK helyek országosan, a csere-gyakorlati helyek országosan és helyileg történnek kiosztásra. További információk a HuMSIRC-irodában! 

POE cseregyakorlati pályázatok kiírása 2023

 A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete meghirdeti a 2023/24-es tanévre szakmai (SCOPE) és tudományos (SCORE) nemzetközi cseregyakorlatait. SCOPE és SCORE gyakorlatra pályázatot adhat be minden olyan hallgató, aki:

 • A PTE Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos, aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatója
 • A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének aktív tagja (érvényes tagsági könyvvel rendelkezik)
 • Középszintű (B2), komplex, államilag elismert angol nyelvvizsgával vagy célnyelvi nyelvvizsgával rendelkezik.

Pályázni a letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni, melyhez a dokumentumban feltüntetett anyagokat kell csatolni. A teljes pályázati anyagot lezárt, A4-es borítékban kell leadni a POE irodában névvel, Neptun kóddal ellátva.

 A pályázatok leadásának határideje: 2023. október 29 éjfél.

Az egyesület a pályázatok leadásának határidejét követő egy hétben a pályázatokat összesíti, és a végleges pontszámról tájékoztatja a pályázót a hivatalos Cseregyakorlatos Est ünnepségén. A pályázatokkal kapcsolatos betekintésre igény szerint előre megbeszélt időpontban lehetőséget biztosítunk. A gyakorlati helyek elosztására a Cseregyakorlatos Est keretében kerül sor, ahol az érvényes pályázatot benyújtó hallgatókat összpontszám szerint rangsoroljuk, és a rangsorban elfoglalt helyük alapján cseregyakorlati helyet választhatnak.

A helyosztót a pályázati határidőt követő két hétben rendezzük.

A Cseregyakorlatos Esten utazási jogot elnyert hallgatóknak a helyszínen meg kell fizetniük a regisztrációs díjat, melynek mértéke 55.000 forint. A regisztrációs díjon felül minden nyertes pályázónak kauciós díjat is kell fizetnie, melynek összege 10.000 forint. A kauciós díj visszafizetésének feltételei:

 • A hazaérkezéstől számított 30 napon belül a hallgató bemutassa a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete felé az IFMSA Certificate-t
 • Nyárig (július, augusztus) megvalósuló gyakorlatok esetében szeptember 30-ig, valamint a szeptember után megvalósuló IFMSA gyakorlatok esetén a mobilitási időszak zárónapját követő 30 napon belül egy minimum fél oldalas, angol nyelvű élménybeszámolót adjon le a leoout_pecs@humsirc.hu e-mail címre
 • Ezen felül az IFMSA gyakorlati helyet elnyert hallgató köteles a következő évi bejövő hallgatókat az utazásával ellentétes hónapban fogadni és az ún. Contact person (CP) feladatait ellátni.

A regisztrációs díj magában foglalja az ingyenes szállást, napi egyszeri étkezést vagy étkezésre fordítható költőpénzt. Az utazást és a felmerülő egyéb költségeket a hallgatónak kell fedeznie.

Fontos tudnivalók a pályázattal kapcsolatban:

 1. A hatályos akkreditációs előírások szerint akkreditáltak az alábbi gyakorlatok:

           i. Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban államilag akkreditált egyetemek klinikái.

           ii. Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban akkreditált oktató kórházak.

           iii. A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált kórházak. Az akkreditált gyakorlóhelyekkel kapcsolatos bővebb információ a Tanulmányi Hivatal oldalán található.

 2. A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete által meghirdetett cseregyakorlati helyek mindegyike az IFMSA által elfogadott gyakorlókórház, ennek ellenére gyakorlati helyeink egy része nem felel meg a PTE ÁOK által támasztott feltételeknek.

3. A regisztrációs díj befizetése az utazás feltétele, amit CSAK az elnyert pályázóknak kell befizetni (tehát aki jelentkezett, de végül nem nyert el cseregyakorlatot, azoknak nem kell fizetniük). A regisztrációs díj kizárólag a szerződésben foglalt vállalásokra terjed ki, az egyéb felmerülő költségek miatt az egyesület nem vállal felelősséget.

4. Az IFMSA adatbázisban történő regisztrációt követően a pályázó feladata a szükséges dokumentumok beszerzése.

5. Néhány ország speciális pályázati feltételeket szab (nyelvtudás, speciális vizsgálatok stb.), melyről a pályázónak tájékozódnia kell. A megfelelő készségek, dokumentumok hiánya a pályázati hely elvesztését eredményezheti, ezért mindenkit kérünk, hogy tájékozódjon a célország által megkövetelt feltételekről.

6. Kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap
 • Önéletrajz (angolul)
 • Motivációs levél (angolul)
 • Tanulmányi index (angolul)
 • Nyelvvizsga bizonyítványok másolata
 • Útlevél/személyi igazolvány másolata
 • Egyéb igazolások (TDK, DDK stb.)

Info:

exchange.ifmsa.org

A jelentkezési lapot, illetve bővebb információkat az alábbi linken találjátok meg:

Dokumentumok

A pályázattal kapcsolatban további információ a leoout_pecs@humsirc.hu e-mail címen kérhető.

Sikeres pályázást kívánunk!