Cseregyakorlat és csere-TDK programok

A SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) program lehetőséget biztosít neked gyakorlatod külföldi kórházon való eltöltéséhez. A SCORE (Standing Committee on Research Exchange) program keretein belül bekapcsolódhatsz egy szabadon választott külföldi munkacsoport kutatómunkájába.

Cseregyakorlatra pályázhatnak a III., IV., V. és VI. éves hallgatók, csere TDK programra pedig már I. évtől lehet jelentkezni. Mindkét esetben a négy magyarországi orvostudományi egyetem valamelyikének beiratkozott orvostanhallgatója kell legyen a pályázó. Évről-évre változik a megpályázható országok listája, de évente általában 50 embernek nyílik lehetősége elutazni átlag 20 európia és Európán kívüli ország valamelyikébe.

A beérkezett pályázatok elbírálása egységes pontrendszer alapján történik A HuMSIRC-munka (CP-zés, prevenciós kurzuson, Teddy Maci Kórház, egészségnap, AIDS világnap rendezvényein való részvétel, prevenciós órák tartása, önkéntes betegápolás stb.) mellett kiemelt hangsúlyt kap az átlag, a nyelvtudás, a TDK-munka (csere TDK program esetében ez a legfontosabb), mentőzés és egyéb értékelési szempontok mellett (részleteket még ld. itt, a honlapon). A megmaradt helyek újabb pályázat keretén belül kerülnek kiosztásra! Csere TDK helyek országosan, a csere-gyakorlati helyek országosan és helyileg történnek kiosztásra. További információk a HuMSIRC-irodában! 

POE cseregyakorlati pályázatok kiírása 2021

A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete meghirdeti a 2020/22-as tanévre szakmai (SCOPE) és tudományos (SCORE) nemzetközi cseregyakorlatait. SCOPE és SCORE gyakorlatra pályázatot adhat be minden olyan hallgató, aki:

  • A PTE Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos, aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatója
  • A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének aktív tagja
  • Középszintű, komplex, államilag elismert angol nyelvvizsgával vagy célnyelvi nyelvvizsgával rendelkezik.

Pályázni a letölthető jelentkezési lap kitöltésével, és a szükséges dokumentumok csatolásával lehetséges. A teljes pályázati anyagot lezárt, A4-es borítékban kell leadni a POE irodában.

A pályázatok leadásának határideje: 2021. november 15. 14 óra

Az egyesület a pályázatok leadásának határidejét követő egy hétben a pályázatokat összesíti, és a végleges pontszámról tájékoztatja a pályázókat. A pályázatokba való betekintésre november 12-én 16.00-tól lesz lehetőség. A gyakorlati helyek elosztására a Cseregyakorlatos Est keretében kerül sor, ahol az érvényes pályázatot benyújtó hallgatókat összpontszám szerint rangsoroljuk, és a rangsorban elfoglalt helyük alapján cseregyakorlati helyet választhatnak.

A helyosztót a pályázati határidőt követő két hétben rendezzük.

A Cseregyakorlatos Esten utazási jogot elnyert hallgatóknak a helyszínen meg kell fizetniük a regisztrációs díjat, melynek mértéke 50.000 forint. A regisztrációs díjon felül minden nyertes pályázónak kauciós díjat is kell fizetnie, melynek összege 5000 forint. A kauciós díj visszafizetésének feltétele, hogy a hazaérkezéstől számított 15 napon belül bemutassa a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete felé az IFMSA Certificate-t, továbbá egy minimum fél oldalas élménybeszámolót adjon le.

A regisztrációs díj magában foglalja az ingyenes szállást, napi egyszeri étkezést vagy étkezésre fordítható költőpénzt. Az utazást és a felmerülő egyéb költségeket a hallgatónak kell fedeznie.

Fontos tudnivalók a pályázattal kapcsolatban:

1. A hatályos akkreditációs előírások szerint akkreditáltak az alábbi gyakorlatok:

i. Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban államilag akkreditált egyetemek klinikái.
ii. Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Kanadában
és az USA-ban akkreditált oktató kórházak.
iii. A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált kórházak.

Az akkreditált gyakorlóhelyekkel kapcsolatos bővebb információ a Tanulmányi
Hivatal oldalán található.

2. A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete által meghirdetett cseregyakorlati helyek mindegyike az IFMSA által elfogadott gyakorlókórház, ennek ellenére gyakorlati helyeink egy része nem felel meg a PTE ÁOK által támasztott feltételeknek.

3. A regisztrációs díj befizetése az utazás feltétele, amit CSAK a helyet elnyert pályázóknak kell befizetni (tehát aki jelentkezett, de végül nem nyert el cseregyakorlatot, azoknak nem kell fizetniük). A regisztrációs díj kizárólag a szerződésben foglalt vállalásokra terjed ki, az egyéb felmerülő költségek miatt az egyesület nem vállal felelősséget.

4. Az IFMSA adatbázisban történő regisztrációt követően a pályázó feladata és felelőssége a szükséges dokumentumok beszerzése és csatolása.

5. Néhány ország speciális pályázati feltételeket szab (nyelvtudás, speciális vizsgálatok stb.), melyről a pályázónak tájékozódnia kell. A megfelelő készségek, dokumentumok hiánya a pályázati hely elvesztését eredményezheti, ezért mindenkit kérünk, hogy tájékozódjon a célország által megkövetelt feltételekről.

6. Kötelezően csatolandó dokumentumok:

  • Jelentkezési lap
  • Önéletrajz (angolul)
  • Motivációs levél (angolul)
  • Tanulmányi index másolata (angolul)
  • Nyelvvizsga bizonyítványok másolata
  • Útlevél/személyi igazolvány másolata
  • Egyéb igazolások (TDK, DDK stb.)

 

Info:

exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a leoout_pecs@humsirc.hu e-mail címen kérhető.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Letölthető dokumentumok

Információk a cseregyakorlatról

Cseregyakorlati helyek listája

Jelentkezési lap

Pontozási rendszer

IFMSA Terms and Conditions

Score Terms and Conditions 

Pre-exchange tájékoztató

Hasznos linkek

Országok listája SCOPE:

exchange.ifmsa.org/explore-pages/national?search=

Országok listája SCORE:

exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score

IFMSA Exchange Platform

exchange.ifmsa.org/exchange/

Cseregyakorlatos Facebook oldalunk

facebook.com/scopecs/