Az anatómia határterületei 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ANH-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-B2A-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 150 fő

Tematika

Az anatómia határterületei c. kurzus lehetőséget kínál arra, hogy a kötelező anatómia kurzuson elsajátított tananyagon kívül megismerkedjenek a hallgatók az anatómia művészeti aspektusaival, történelmi hátterével, valamint egyéb, nem humán orvosi szakmákhoz (gyógytornász, edzők, állatorvosok) szükséges anatómiai alapokkal. A kurzus betekintést nyújt más anatómiai oktatási rendszerekbe is. A kurzus menete: az 1-12. oktatási heteken heti 1 előadás.

Előadások

 • 1. Bevezetés. Anatómia és művészet - Dr. Reglődi Dóra
 • 2. A hullarablóktól a modern tetemfelajánlásig - Dr. Reglődi Dóra
 • 3. Masszázsanatómia - Dr. Fülöp Balázs Dániel
 • 4. Hullaházi séták. A párizsi hullaház; Testünk darabokban 1. (Theodore Gericault és a hullaház); Fotózkodás halottakkal - Dr. Reglődi Dóra
 • 5. Kínzások anatómiája - Dr. Farkas József
 • 6. A Karib-tenger anatómusai - Anatómiaoktatás egy Karib-tengeri egyetemen - érdekességek - Dr. Reglődi Dóra
 • 7. Orrunknál fogva - a csábító illatok pszihológiája - Dr. Reglődi Dóra
 • 8. Májkapu és szívpitvar (építészeti analógiák az anatómiában). - Dr. Reglődi Dóra
 • 9. Ortopédiai anatómia - Dr. Farkas Boglárka Anett
 • 10. Igazságügyi anatómia - Dr. Reglődi Dóra

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

http://an-server.pote.hu

Saját oktatási anyag

http://an-server.pote.hu

Jegyzet

http://an-server.pote.hu

Ajánlott irodalom

http://an-server.pote.hu

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus vizsgateszttel zárul, melyet ki lehet váltani egy szabadon választott anatómiai határterületi témáról, ppt-ben készített prezentációval.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a pótlásra

Vizsgakérdések

http://an-server.pote.hu

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói