Feladatok

 • kari arculatgondozás,
 • kari honlap-rendszer fejlesztésének koordinálása,
 • kari honlap aktualizálása
 • javaslattétel kari arculatnak megfelelő kari ajándékokra a Dékáni Tanácsnak, döntés után a megrendelés lebonyolítása, nyilvántartás vezetése a termékekről,
 • sajtókommunikáció, kapcsolattartás külső, valamint egyetemi es kari mediumokkal (pl. UnivTV, UnivPécs, Orvoskari Hírmondó, Confabula),
 • kapcsolattartás a Kar polgáraival belső kommunikációs csatornákon keresztül (pl. weboldal),
 • kapcsolattartás a Rektori Hivatal Marketing Osztályával.
 • belső és külsős marketing anyagok elhelyezésének engedélyeztetése.

Segítséget nyújtunk

 • híranyagok, közlemények, sajtóesemények anyagainak megírásában,
 • események heti PTE programajánlókban történő megjelentetésében,
 • sajtótájékoztatók, bejelentések szervezésében és lebonyolításában vagy akár
 • nagyobb lélegzetvételű témák kidolgozásában vagy nagyinterjúk elkészítésében, képzett újságíró szakemberek segítségével.