Demonstrátori Diákköri Ösztöndíj

A Demonstrátori Diákköri Ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson azon hallgatók részére, akik tanulmányi kötelezettségeiken túlmenően rendszeresen részt vesznek a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Demonstrátori Diákkör munkájában és demonstrátorként kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Az ösztöndíj beadásának feltétele legalább három DDK regisztrált félév és/vagy DDK workshopok szervezésében folytatott aktív tevékenység.