Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola (D94)

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola (D94)

Az iskola vezetője: Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája 2000-ben alakult meg a korábban akkreditált doktori programokból. Az Iskola négy A és tíz B programból szerveződött, melyek a következők:

A-319/1995    Nefrológia – Diabetológia: Dr. Wittmann István egyetemi tanár, DSc

A-442/2000    Reproduktív endokrinológia: Dr. Kovács Kálmán egyetemi docens, PhD

A-146/1993    Molekuláris patológiai és laboratóriumi vizsgálatok jelentősége az orvosi diagnosztikában és terápiában: Dr. Miseta Attila egyetemi tanár, DSc

B-145/1993     Molekuláris patomorfológia: Dr. Kajtár Béla egyetemi docens, PhD

A-327/1995    Keringéspatológiai állapotok vizsgálata kísérletes modelleken és klinikai beteganyagon: Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, PhD

B-322/1996     Kardiovaszkuláris és munkaegészségügyi-műveleti medicina: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár, DSc

B-149/1993     Daganatok molekuláris epidemiológiája: Dr. Kiss István egyetemi tanár, DSc

B-414/1998     Táplálkozástudományi vizsgálatok gyermekkorban: Dr. Erhardt Éva egyetemi docens, PhD

B–2/2004        Kardiovaszkuláris betegségek klinikai és molekuláris szintű új mechanizmusainak, diagnosztikájának és terápiája: Dr. Szokodi István egyetemi tanár, DSc

B–4/2004        Alap- és alkalmazott kutatások fog- és szájbetegségekben: Dr. Nagy Ákos Károly egyetemi docens, PhD

B-1/2006         Anyagcsere és endokrin megbetegedések klinikuma és pathobiokémiája: Dr. Mezősi Emese             egyetemi tanár, PhD

B-1/2008         Sebészet és határterületei: Dr. Vereczkei András egyetemi tanár, PhD

B-1/2010         Mozgásszervi klinikai tudományok: Dr. Than Péter egyetemi tanár, PhD

B-2/2013         Parenchymás és csontos szervek funkcionális sérülései: klinikai és interdiszciplináris megközelítések: Dr. Szántó Zalán egyetemi docens, PhD

 

A doktori iskola személyi háttere, azaz oktatói és kutatói magasan kvalifikált, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, nemzetközi szinten publikáló elméleti intézetekben és klinikákon dolgozó személyiségek, elegendő létszámban állnak rendelkezésre a kitűzött célok és tervezett feladatok megvalósításához. A Doktori Iskola jelenleg 13 akkreditált törzstaggal rendelkezik, valamennyien habilitált személyek, köztük 12 egyetemi tanár található. Közülük 6 professzor DSc. fokozattal rendelkezik. A Doktori Iskolában összesen 254 oktató-kutató dolgozik, közülük 83 témavezető. Az oktatók között 23 emeritus professzor tevékenykedik, közülük 2 fő akadémikus és 21 fő D.Sc fokozattal rendelkezik. A Doktori Iskolában a fenti tudományterületeknek megfelelően 348 kutatási téma van meghírdetve.

 

A DOKTORI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI

A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi években kiépült számítógépes hálózat internetes hozzáférési lehetőségekkel lehetővé teszi mind az oktatók, mind a doktoranduszok számára a széleskörű irodalmi hozzáférést. Az elérhető modern adatbázisok és statisztikai programok nagyfokban segítik a kísérleti adatok megfelelő értékelését. Az országban egyedülálló módon lehetőség van az Elsevier SciVal program használatára, a kutatási pályázatok „evidence-based” alátámasztására. A Pécsi Tudományegyetem az elnyert projektek által olyan komplex feltételek megteremtését érte – a Klinikai orvostudományok Doktori Iskola területén is ‒ melyek lehetőséget biztosítanak a tehetséges hallgatók és oktatók számára a tudományos fejlődésre, végeredményben ‒ az intézmény belső megújítása révén ‒ a minőségi tudományos utánpótlás-nevelésre.

Az alapvető adminisztratív infrastruktúrális feltételeket a karon működő öt Doktori Iskola együttesen biztosítja a kari Doktori Tanácson keresztül, az adminisztratív munka döntő részét a kari PhD Iroda végzi.

A kutatásokat illetően, az állami ösztöndíjas PhD hallgatókra vonatkozó kutatástámogatási összeg infrastruktúrális fejlesztésekre nem elegendő, az egyéni felkészülők pedig nem is részesülnek ilyen támogatásban. Így a PhD képzéstől függetlenül meglévő kutatási infrastruktúrát használjuk, amit sikeres kutatási pályázatok alapján igyekszünk pótolni. Jelentős segítséget nyújtott azonban a Doktori Iskola számára az elmúlt években elnyert több, ilyen irányú PhD Iskola Pályázat. Sajnos a Doktori Iskola kutatási területén alkalmazott műszerek és különösen a speciális számítástechnikai eszközök amortizációs ideje rövid, ezeket csak nagy nehézségek árán tudjuk pótolni. Kiemelt jelentőségű a Pécsi Tudományegyetemen létrehozott Szentágothai Kutató Központ (SZKK) a PhD képzés szempontjából is. A Doktori Iskolában résztvevő témavezetők a Szentágothai Kutató Központban kutató laboratóriumokkal rendelkeznek. A közelmúltban elnyert pályázatok révén jelenleg jelentős műszerberuházások történnek a Központban, s e műszereket a doktori képzésben is felhasználjuk.

 

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola képzési terve.pdf

 

Klinikai_Orvostudomanyok_Doktori_Iskola__Programjai_2023__oktober_5-tol.pdf

 

Klinikai_Orvostudomanyok_Doktori_Iskola_hallgatoi_2024_03_01.pdf

 

ODT honlap

Törzstagok

Témakiírások

Védések