Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Klinikai Idegtudományi Doktori Iskola (D221)

Klinikai Idegtudományi Doktori Iskola (D221)

A doktori iskola vezetője: Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár

A képzési program a klinikai idegtudományok területén felöleli a központi és környéki idegrendszert, a neuromuscularis junkciót érintő betegségek pathomechanizmusának kutatását, új diagnosztikai módszerek alkalmazásának vizsgálatát és a kombinált neurológiai, idegsebészeti kezelésének új irányvonalainak kutatását. A klinikai pszichiátria számos fontos területét, a program részét képezik a klinikummal kapcsolatban álló klinikai idegtudományi, kognitív idegtudományi, szociálpszichiátriai, klinikai pszichopatológiai, narratív pszichológiai és pszichopatológiai kutatások, módszertani szempontból mind a nomotetikus mind az ideografikus, hermeneutikai megközelítés relevanciával bír. A program fontos részei a klinikummal szoros kapcsolatban álló az idegtudományi alapkutások és az alkalmazott és kísérletes kognitív idegtudományi vizsgálatok is.

Az Iskola programjai a következők: B-1/2005 Klinikai neuroimmunológia és stroke, programvezető: Dr. Komoly Sámuel D.Sc egyetemi tanár, B-2/2014 Neuromorfológia és neuropathológia, programvezető: Dr. Ábrahám Hajnalka Ph.D, egyetemi docens, B-3/2014 Idegtudományi képalkotás, programvezető: Dr. Bogner Péter Ph.D. egyetemi tanár, B-4/2014 Idegsebészet, programvezető: Dr. Büki András D.Sc egyetemi tanár, B-5/2014 Klinikai és humán idegtudományok, programvezető: Dr. Janszky József D.Sc egyetemi tanár, B-6/2014 Neurológia, programvezető: Dr. Pfund Zoltán PhD egyetemi docens, B-1/2012 Pszichiátria, programvezető: Dr. Tényi Tamás D.Sc egyetemi tanár.

A Doktori Iskola jelenleg 10 törzstaggal rendelkezik, valamennyien habilitáltak, köztük 8 egyetemi tanár található. Közülük 7 professzor DSc. fokozatot szerzett. A Doktori Iskolában összesen 77 oktató-kutató dolgozik, közülük 25 témavezető. Az oktatók között 5 emeritus professzor tevékenykedik, közülük 1 fő akadémikus és 4 fő D.Sc fokozattal rendelkezik. A Doktori Iskolában 141 kutatási téma van hirdetve.

 

Infrastruktúrális háttér

A DI kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot ápol Pécsi Diagnosztikai Központtal (PDK). A PDK többségi tulajdonosa két egyetemi alapítású alapítvány, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a PDK és az egyetem között kötött konzorciális megállapodás alapján az elnyert kutatási pályázatok ehetővé tették egy orvosból, egy fizikusból és egy biológusból álló MR kiértékelő-kutatócsoport létrehozását és folyamatos fenntartását, ami magas színvonalú és minden lehetséges MR qualitást magába foglaló kutatási hátteret biztosít.

Kiemelt jelentőségű doktori iskolánk kapcsolata a PTE-n létrehozott Szentágothai Kutató Központtal, ami évek óta bázisa Neurotraumatológiai kutatásainknak, több témavezetőnk az SzKK-ban kutató laboratóriumokkal rendelkezik. A közelmúltban elnyert pályázatok - pl. akadémikus törzstagunk által koordinált NAP1 műszerpályázatunk révén jelenleg jelentős műszerberuházás (kisállat MR)történt a Központban, amelyek értelemszerűen doktori képzésünkbenis felhasználunk.

Eredményes (publikációkban mérhető) kollaborációnk alakult ki az utóbbi években Gyógyszertudományok Doktori Iskolával, a többi karon működő DI-vel is szorosabbra fogjuk fűzni együtt működésünket. Új kollaborációs lehetőségünk nyílt az ELTE „Innovatív kutatója” címmel elismert Málnási Csizmadia András Motor Farmakológia Kutatócsoportjával, ami lehetőséget ad DI-nk részvételére szabadalmak kialakításában, és gyakorlati célú új támadáspontú kóros izomfeszülést csökkentő farmakonok kidolgozásában, tesztelésében. Az említett csoporttal a napokban került elfogadásra egy közös közleményünk a világ egyik lagnagyobb presztizsű folyóiratában aCell-ben („Dear Dr Komoly, Thank you for publishing your article in Cell . Dr. Málnási-Csizmadia completed the Rights and Access Form for your article Single residue variation in skeletal muscle myosin enables direct and selective drug targeting for spasticity and muscle stiffness on August 31, 2020. Now that your article has been accepted, you will want to maximize the impact of your work. Elsevier facilitates and encourages authors to share their article responsibly. To learn about the many ways in which you can share your article whilst respecting copyright, visit: www.elsevier.com/sharing-articles.Yours sincerely, Tracy Campbell tcampbell@cell.com”. A DI traumatológiai kutatásai jelenleg is európai dimenzióban (ECR grant résztvevőként) folynak, ezek folytatása várható, illetve ezen a területen elő kapcsolataink az USA-ban is vannak. Egyik témavezetőnk Lyonban töltött tanulmányútjainak köszönhetően új módszerként bevezetésre került az epilepsziáért felelős agyi dizgenezisek direkt intracerebralis lokalizásciója, az első sikeres műtét az Idegsebészeti-neurológiai koordinált epilepszia team keretében már megtörtént. Jó esélyünk van az eljárásnak új kezelési, államilag finanszírozott módon történő befogadására, a NEAK Terápiás Értékelő Bizottságának pozitív ajánlását már megkaptuk.

 

Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola Programjai 2015. január 1-től.pdf

 

Klinikai_Idegtudomanyi_Doktori_Iskola_hallgatoi_2020_10_15.pdf

 

ODT honlap

Törzstagok

Témakiírások

Védések