Ösztöndíjak, nemzetközi cseregyakorlatok hallgatóknak


Kedves érdeklődő!

A csereprogramok részletes leírását az alábbi gyorslinkekre kattintva találja meg: 

ERASMUS+ hallgatói mobilitás kimenő hallgatóknak 

Az Erasmus+ az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja. Az Európai Unió csaknem 30 éve finanszírozza az Erasmus programot, melynek jóvoltából eddig több mint hárommillió európai diáknak nyílt alkalma arra, hogy tanulmányai egy részét vagy szakmai gyakorlatát egy másik európai felsőoktatási intézményben vagy valamilyen európai szervezetnél végezze. A külföldi tanulmányok központi részét képezik az Erasmus+ programnak, és bizonyítottan kedvezően befolyásolják az érintettek későbbi elhelyezkedési kilátásait. Egyúttal esélyt kínálnak arra is, hogy a diákok javítsák nyelvtudásukat, magabiztosabbá és önállóbbá váljanak, továbbá hogy testközelből ismerjék meg a fogadó ország kultúráját. 

Erasmus+ tájékoztató - amit az ösztöndíjról tudnod kell

A Pécsi Tudományegyetem Erasmus kódja: HU PECS01

 

 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ SZAKMAI GYAKORLAT ERASMUS+ MOBILITÁS A 2023/2024-ES TANÉV MÁSODIK SZEMESZTERÉRE

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a programország egyetemein, oktató kórházaiban, szakgyógyszertáraiban és akkreditált képzőhelyein szakmai gyakorlatot teljesítsenek. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A Kar a gyakorlatot csak akkor fogadhatja el, amennyiben a gyakorlat helyszíne megfelel az akkreditációs szabályzatainak.

• A szakmai gyakorlat mobilitás időtartama: min. 63 nap – max. 90 nap (3 hónap)

• A szakmai gyakorlat ledolgozandó heti óraszáma: min. 30 óra/hét

• A szakmai gyakorlat megvalósulásának ideje: 2024.03.01. - 2024.07.31. 

• Ösztöndíj pénzneme: FORINT

A pályázat további részletei a pályázati kiírásban olvashatók. 

FONTOS! A három fél (hallgató, fogadó intézmény, küldő intézmény) által aláírt Learning Agreementet a kiutazás előtt legkésőbb 1 hónappal korábban szükséges feltölteni a Mobility Online felületére. Ennek hiányában a kiutazás nem valósulhat meg! 

 

 

TANULMÁNYI ERASMUS+ MOBILITÁS A 2023/2024-ES TANÉV MÁSODIK SZEMESZTERÉRE

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Pontszámítási útmutató

ddk tevékenységről igazolást az alábbi linken tud igényelni.

 

 • Pályázatok PhD hallgatóinknak:

RÖVIDTÁVÚ DOKTORI ERASMUS+ MOBILITÁS A 2023/2024-ES TANÉV MÁSODIK SZEMESZTERÉRE

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ rövidtávú doktori mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik ország felsőoktatási intézményében. A mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén mobilitásban részt venni. A mobilitás célja kutatás, a disszertáció elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi mobilitást a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja. A külföldi rövidtávú mobilitás lehetséges időtartama 5-30 nap.

A külföldi mobilitás megvalósulásának ideje: 2024.03.01.- 2024.07.19.

A pályázat beadása folyamatos a tanév során, kiutazást megelőző 1-1,5 hónappal, de legkésőbb 2024.06.14-ig a Mobility Online felületén: Application surface for short-term mobilities

A pályázatról bővebb információt Éltető Dóra kari koordinátortól kaphat az alábbi elérhetőségek valamelyikén: erasmusoffice@aok.pte.hu, +3672/536-358

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A benyújtott pályázatok elbírálása: Az elbírálás a tanév során folyamatos, a fentebb nevezett feltételeknek megfelelés elvárt, a szakmai terv mérlegelése lesz mérvadó.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

LEARNING AGREEMENT FOR PHD STUDENTS

 

Gyakran ismételt kérdések az Erasmus+ Programról

Szakmai gyakorlatok Ausztriában és Németországban

A pályázás menetéről bővebb információért kérjük forduljon a Kari Erasmus Koordinátorhoz.

Elérhetőség: erasmusoffice@aok.pte.hu  Tel: 72/536-358

 

 Általános alapelvek a zöld utazási formával kapcsolatosan

 • Zöld utazásnak tekinthető minden, ami nem repülőút.
 • A zöld utazási támogatás országok közötti utazás esetén adható. Pl.: Ha a résztvevő Barcelonába repülővel megy és Barcelonából Madridba vonattal, nem jár a zöld utazási támogatás.
 • Abban az esetben jár a zöld utazási támogatás, ha  mindkét irányba megvalósul a zöld utazás
 • Az utazási formát az utazási dokumentumokkal tudják igazolni a kiutazók vagy ennek hiányában (pl.: autóval utazás esetén) a mellékelt büntetőjogi nyilatkozattal.
 • A résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az utazás igazolásait (utazási jegyek) kötelesek megőrizni és kérésre átadni a küldő intézménynek

Bővebb információkat a zöld utazásról az alábbi dokumentumban és linken olvashatnak. 

 

 

Vissza az oldal tetejére

 
 

Ösztöndíjpályázat

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

A pályázat célja:

Összhangban a PTE Általános Orvostudományi Kar (továbbiakban Kar) 1/2024. (II.19) számú dékáni utasításával, a Kar Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a nemzetközi jó gyakorlatok adaptálása, valamint a Kar nemzetközi törekvéseinek és a nemzetközi hallgatói mobilitás előmozdítása érdekében pályázatot ír ki hallgatói külföldi szakmai gyakorlatok támogatására a rendelkezésre álló keretösszegig. A Kar nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak, és több olyan szakmailag elismert partnere van, amely országokban magasabbak a megélhetési költségek. Az ösztöndíj célja, hogy a Kar mobilitási pályázatait elnyerő, szakmailag kiemelkedő teljesítményt felmutató hallgatók ösztöndíjban részesülhessenek abban az esetben is, ha az anyagi körülményeik korlátozottak.

Az alábbi intézményekbe történő már elnyert pályázati hellyel rendelkező hallgatók nyújthatják be az ösztöndíjpályázatot:

 • Weill Cornell Medicine Medical College, New York, USA
 • Prince of Songkla University Medical School Thailand, Thaiföld
 • Keck School of Medicine of USC, Los Angeles, USA
 • Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) csereprogramjai
 • The Methodist Hospital, Houston, USA
 • UMass Chan Medical School, Worcester, USA
 • Dent Neurological Institute, Buffalo, USA

Az ösztöndíj összege: 200.000, -Ft/ hó (a mobilitás időtartamára)

A pályázással kapcsolatos további információk: 

Pályázati felhívás

 
 

Pannónia ösztöndíjprogram

 pannonia_osztondijprogram_logo

Szakmai gyakorlat

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

A gyakorlat egy másik programországban található gyakorlati helyen eltöltött időszak, amelynek időtartama minimum 2, maximum 4 hónap lehet. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez.

A Pannónia Ösztöndíjprogram keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a programország egyetemein, oktató kórházaiban, szakgyógyszertáraiban és akkreditált képzőhelyein szakmai gyakorlatot teljesítsenek. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja. A Kar a gyakorlatot csak akkor fogadhatja el, amennyiben a gyakorlat helyszíne megfelel az akkreditációs szabályzatainak.

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama: min. 2 hónap (63 nap) – max. 4 hónap (120 nap)

A szakmai gyakorlat megvalósulási ideje: 2024.07.08-2024.12.13.

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

Ösztöndíj finanszírozása: 90% elő- 10% utófinanszírozás (a kötelező dokumentáció benyújtását követően)

Pályázati felhívás 

Tanulmányi hivatal igazolása (csak ÁOSZ hallgatóknak)*

Tantárgyfelelős igazolása (csak FOSZ/Biotechnológia hallgatóknak)*

*Teendők a fenti nyomtatványok kitöltése kapcsán:

Általános orvos szakos hallgatók esetén a fenti “Tanulmányi Hivatal igazolása” elnevezésű dokumentumot szükséges letölteni. Kérjük, töltse ki a sárga részeket a saját adataival, valamint a gyakorlatra vonatkozó részeket, majd küldje el ügyintézőjének a Tanulmányi Hivatalban hitelesítésre. Az aláírt, lepecsételt dokumentumot a Mobility Online felületre szükséges feltölteni a többi benyújtandó dokumentummal együtt.

Fogorvos/Biotechnológia szakos hallgatók esetén a fenti “Tantárgyfelelős igazolása” elnevezésű dokumentumot szükséges letölteni. Kérjük, töltse ki a sárga részeket a saját adataival, valamint a gyakorlatra vonatkozó részeket, majd küldje el a gyakorlat tantárgyfelelősének hitelesítésre. Az aláírt, lepecsételt dokumentumot a Mobility Online felületre szükséges feltölteni a többi benyújtandó dokumentummal együtt.

 

Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

A gyakorlat egy másik programországban található gyakorlati helyen eltöltött időszak, amelynek időtartama minimum 2, maximum 4 hónap lehet. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez.

A Pannónia Ösztöndíjprogram keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a programország egyetemein oktató kórházaiban, szakgyógyszertáraiban és akkreditált képzőhelyein szakmai gyakorlatot teljesítsenek.

A Pannónia Ösztöndíjprogram keretében külföldön teljesítő hallgatók a jelentkezés időszakában még aktív hallgatói státuszt létesítenek a Karon, a szakmai gyakorlatot a diplomaszerzésüket követően kezdik meg.

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama: min. 2 hónap (63 nap) – max. 4 hónap (120 nap)

A szakmai gyakorlat megvalósulási ideje: 2024.07.29-2024.12.13.

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

Ösztöndíj finanszírozása: 80% elő- 20% utófinanszírozás (a kötelező dokumentáció benyújtását követően)

Pályázati felhívás

 

Egyéb ösztöndíj lehetőségek (USA, Japán,Thaiföld, Németország)

Hatodéves szakmai gyakorlat Jordániában

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Pontszámítási útmutató

Bielefeld nyári cseregyakorlat

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet nyári gyakorlat megvalósítása céljából Németországba, Bielefeldbe. A nyári gyakorlat időtartama 1 hónap (4 hét). Pályázhatnak harmad- és negyedéves általános orvos hallgatók a nyári sebészet- vagy belgyógyászat gyakorlatra, valamint hatodéves általános orvos hallgatók sebészet, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat vagy neurológia gyakorlatra.

A nyerteseket a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága választja ki a pályázók közül, személyes meghallgatás során. A meghallgatásra behívott jelentkezőket e-mailben értesítjük. 

Pályázati felhívás

Pontszámítási útmutató

Hatodéves szakmai gyakorlat az USA-ba (Weill Cornell Medicine)

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Pontszámítási útmutató

Nyári cseregyakorlat Thaiföldre (harmad-,negyed-, és ötödéves hallgatók számára)

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Pontszámítási útmutató

Negyed és hatodéves cseregyakorlat a Japán Saitama University-n 

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Pontszámítási útmutató

Hatodéves cseregyakorlat a Tokyo University-n 

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Pontszámítási útmutató

 

Vissza az oldal tetejére

 

 

DAAD Ösztöndíjak Hallgatóknak

DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és kutatáshoz

Jelenleg nincs pályázati időszak! 

A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja.

A pályázat benyújtására magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek jogosultak. A program minden tudományterület számára nyitott.


 

Vissza az oldal tetejére

CEEPUS Csereprogram

A CEEPUS freemover pályázattípusban bármely hazai felsőoktatási intézményben aktív státuszú hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot tanulmányi vagy oktatási célú mobilitási ösztöndíjra valamely CEEPUS tagország bármely akkreditált felsőoktatási intézményébe.

A 2024/2025-ös tanév őszi félévére az alábbi CEEPUS országokba nyújtható be freemover pályázat:

Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Horvátország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia (utóbbi esetben csak hallgatók és speciális kurzusra utazó oktatók).

Figyelem!
A pályázás és - nyertes pályázat esetén - a kiutazás előtt a pályázó felelőssége az adott célország beutazási rendelkezéseinek, valamint a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek ismerete, illetve a fogadó intézmény fogadókészségének egyeztetése.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázatokat a www.ceepus.info központi pályázati felületen kell benyújtani, a jelentkezés kizárólag online zajlik.

Bővebb információ a pályázati feltételekről, a pályázás menetéről és a csatolandó dokumentumokról:

Gyakori kérdések a freemover pályázattípussal kapcsolatban ide kattintva érhetőek el.

Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje országonként eltérő lehet. Bővebb információ a fogadó ország nemzeti irodájától kapható.

További információk

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő.

A pályázatok elbírálásával, ösztöndíjazással, kinti tanulmányokkal/oktatással, fogadó intézmény keresésével kapcsolatban a fogadó ország nemzeti irodájánál érdeklődhetnek.

Az ösztöndíjak aktuális összegei, a fogadó országok nemzeti irodáinak elérhetőségei, illetve egyéb hasznos információk a központi pályázati felületen az egyes országok zászlóira kattintva találhatók. A Find menüpont alatt az egyes országok aktív CEEPUS kapcsolatokkal rendelkező intézményeinek listája is elérhető.

Magyarországra bármely CEEPUS tagországból benyújtható hallgatói vagy oktatói pályázat a mindenkor hatályos beutazási szabályok figyelembevételével.

CEEPUS tagországok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Magyarország a 2024/2025-ös tanévben 200 ösztöndíjhónap (150 hallgatói, 50 oktatói) erejéig tud freemover ösztöndíjasokat fogadni. A tavaszi félévben már az összes CEEPUS tagországba lehet freemover pályázatokat benyújtani.

A pályázással kapcsolatos további információk:

Tempus Közalapítvány

CEEPUS Nemzeti Iroda

email: ceepus@tpf.hu

illetve

Sándorfi Eszter

intézményi CEEPUS koordinátor

Rektori Kabinet

Nemzetközi Igazgatóság:

email: sandorfi.eszter@pte.hu

Vissza az oldal tetejére

 

 

Visiting Student Learning Opportunities (VSLO) -
Association of American Medical Colleges (AAMC) 

Az AAMC VSLO ™ vendéghallgatóknak szóló programja lehetővé teszi orvostanhallgatók és más egészségtudományok hallgatói számára, hogy rövidtávú képzéseken vehessenek részt a hazai intézményektől távol. A programban számos egyetem vesz részt az Egyesült Államokban és világszerte. A VSLO program segíti hallgatókat abban, hogy kapcsolatba lépjenek a képzési lehetőségeket kínáló intézményekkel, melyekben elmélyíthetik tudásukat, illetve további tapasztalatokat szerezhetnek.

A VSLO program keretében az érdeklődők bekapcsolódhatnak többek között nyári kutatási programokba, klinikai gyakorlatokba, továbbá választható kurzusokon vehetnek részt. Az Egyesült Államokban és a világ minden táján található fogadó intézmények, kórházak, klinikák az adott intézmény által meghatározott irányelvek szerint állnak a hallgatók rendelkezésére.

További részletek az AAMC honlapján  olvashatók.

A VSLO által támogatott webináriumok, szemináriumok és egyéb események

 • A Yale Institute for Global Health beszélgetéssorozata a Yale IGH oldalán érhetők el

 • Webinárium sorozat az American Academy of Pediatrics (AAP) szervezésében

Az American Academy of Pediatrics (AAP) webinárium sorozatot indított Global Health Practice in the time of COVID: Finding Effectiveness in Your Personal & Professional World címen.

A sorozat az egészségügyi oktatásban világszerte résztvevő hallgatók és oktatók számára kínál  olyan együttműködési lehetőségeket, melyek a világjárvány ideje alatt is optimálisan működtethetők. A korábbi webináriumok elérhetők az AAP YouTube csatornáján.

Vissza az oldal tetejére

 

HMAA - Hungarian Medical Association of America

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) felhívása - hatodéves cseregyakorlat Buffalo és Houston városában

A HMAA idén is meghirdeti három hónapos amerikai cseregyakorlatát Buffalo (NY, USA), valamint Houston (TX, USA) városába - ötödéves hallgatók pályázatait várják!

A program elérhető bármely magyar, illetve magyar felmenőkkel rendelkező angol programon tanuló hallgató számára, aki szeretné a hatodéves gyakorlatok egy részét egy amerikai kórházban eltölteni.

Érdeklődni Lippai Bálintnál (balint.lippai@gmail.com) lehet.

 

Jelenleg nincs pályázási időszak!

Vissza az oldal tetejére

 Nyári Egyetemek


 

 

 

Vissza az oldal tetejére

PTE szerződései által biztosított hallgatói ösztöndíjak

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Az elérhető pályázható desztinációkat a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterére, valamint a 2024-25-ös tanév őszi szemeszterére az alábbi weboldalon találja: 

https://mobilitas.pte.hu/osztondijak/hallgatoi/tengeren_tuli

A nemrégiben meghirdetett Pannónia Ösztöndíjprogramon belül jónéhány Európán kívüli partneregyetemre is adott a lehetőség kiutazni.

https://mobilitas.pte.hu/pannonia_program# weboldalról kiindulva elérhetővé váltak az ehhez kapcsolódó információk is.

Európán kívüli partnerek esetében a jelentkezés két lépcsős:

 1. PTE jelentkezés a mobility online felületen 2024. március 14-ig
 2. Ezt követően a partneregyetem által megszabott cserehallgatói jelentkezését is teljesíteni kell. Partnerenként különböző határidővel (március – május között)

A cserepartnereknél fennálló jelentkezési feltételekről ill. határidőkről a https://mobilitas.pte.hu/osztondijak/hallgatoi/tengeren_tuli oldalon tudnak tájékozódni.

A kari bizottság által kiválasztott hallgatót a Nemzetközi Igazgatósága jelöli a partner felé.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben kérem forduljanak Czéh Gáborhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Czéh Gábor, nemzetközi kreditmobilitás koordinátor, PTE Nemzetközi Iroda  

Telefon:+3672/501-509, e-mail: czeh.gabor@pte.hu

A PTE egyetemközi szerződései által évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjak vagy tandíjmentes tanulmányi lehetőségek, amik a következő országokban elérhetőek!

USA, Mexikó, Japán, Dél-Korea, Kína, Tajvan, Oroszország, Azerbajdzsán, Brazília

Fel szeretnénk hívni a hallgatók figyelmét, hogy a partneregyetemek honlapja tartalmazza az egyetem által kínált képzések listáját!

 

FONTOS! Egyesült Államok-beli lehetőségeknél TOEFL, IELTS nyelvvizsga megléte szükséges.
Ezekről további információ:
TOEFL          
IELTS

 

Egyéb ösztöndíj lehetőségek

 

EDUC - Gap year

Az EDUC Szövetség örömmel hirdeti új fizikai mobilitási programját a PTE BA/Bsc, MA/Msc hallgatói számára.

- Hallgatóként szeretnél 4-5 hónapig egy franciaországi EDUC egyetemen tanulni és új tapasztalatokat szerezni?

- Legalább B2 szintű francia nyelvtudással rendelkezel?

- Szívesen hallgatnál szakod témájától eltérő kurzusokat?

A Gap Year program ezeket kínálja! Várjuk jelentkezésedet!

Felhívás az EDUC Szövetség Gap Year hallgatói tanulmányi fizikai mobilitási programban való részvételre a 2023-2024-es tanévben

 

GO STYRIA kutatói ösztöndíjpályázat a grazi egyetemre - 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszter

Go Styria is open for master and doctoral students as well as Post Docs interested in a short term research stay in the context of their master, doctoral thesis or Post-Doc research.

Candidates selected for the program will be given the opportunity for a research period at the University of Graz in order to then continue and conclude their studies / research at their home universities.

Details on the program call are available on the program website

APPLICATION DEADLINE: 1 November 2023, 1pm CET 

1/2024 (II.19.) számú Dékáni Utasítás a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar mobilitási programjaiban résztvevő hallgatók számára biztosított ösztöndíjkeretről

A Kar, az egyetemi stratégiával is összhangban, kiemelten fontosnak tartja a hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését, így ösztöndíjkeretet kíván létrehozni annak érdekében, hogy minél szélesebb hallgatói kör számára legyen elérhető a mobilitási programokban való részvétel lehetősége. A Kar mobilitási pályázatait elnyerő hallgatókat támogatásban kívánja részesíteni, amely érdekében szociális és kiválósági alapon meghatározott szempontrendszer mentén megítélhető ösztöndíjrendszert kíván kialakítani figyelemmel arra, hogy a Kar nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak, és számos szakmailag kiemelkedő cserekapcsolati partnere van, ahol a magas megélhetési költségekre figyelemmel indokolt a hallgatók támogatása.

1/2024 (II.19.) számú Dékáni Utasítás