Hallgatói tájékoztatás a PCR tesztekről

Tisztelt Hallgatók,

A hallgatói PCR tesztek lebonyolítása kapcsán a következő tájékoztatást szeretnénk nyújtani:

A kar vezetésével és a HÖK-kel egyeztetve a PCR tesztek lebonyolítása 2021. február 15. napjától kezdődően az alábbiak szerint folytatódik:

A PTE ÁOK a továbbiakban csak a következő esetekben biztosítja az ingyenes PCR tesztet hallgatói számára:

  • amennyiben valaki először érkezik tanulmányi céllal Pécsre a 2020/2021-es tanévben, vagyis az előző szemeszterben nem vett részt az oktatásban,
  • abban az esetben, ha a Klinikai Központ sajátos óvintézkedéseire figyelemmel a hallgató számára a gyakorlat megkezdésének előfeltétele a PCR teszt ÉS erről igazolást tud benyújtani,
  • ha a hallgató önhibán kívül COVID fertőzés vagy annak gyanúja miatt karanténba kerül, és a tanulmányoknak az egyetem területén való folytatása céljából szükség van PCR tesztre,
  • amennyiben a hallgató COVID ellátásban végzett önkéntes munka után további nem COVID-dal kapcsolatos ellátásban vesz részt.

A fent felsorolt esetekben jelentkezni továbbra is a HÖK-ön keresztül lehetséges a következő kérdőív kitöltésével és az ingyenes PCR tesztre való jogosultság okának egyértelmű bizonyításával:

Jelentkezés ingyenes hallgatói PCR tesztre

A feltöltött dokumentumok hitelesítését követően a HÖK az alábbi linken található beosztást eljuttatja az FMK személyzetéhez:

Ingyenes PCR szűrések beosztása

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy az FMK munkatársai kizárólag a listán szereplő személyeknek végzik el ingyenesen a szűrést.

Azon hallgatók, akik egyik fent felsorolt kritériumnak sem felelnek meg, költségtérítéses formában végeztethetik csak el a PCR tesztet. Ez különösen azon hallgatóinkat érinti, akik az előző szemesztert Pécsen töltötték, a vizsgaidőszakra azonban hazautaztak és most a visszatérés alkalmával PCR teszt szükséges a határátlépés okán kiszabott karantén elhagyásához. Számukra az önköltséges teszt elvégezhető a pécsi magánklinikák egyikén, vagy lehetőségük van önállóan jelentkezni az FMK által végzett térítésköteles PCR tesztre is az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: haziorvos@pte.hu

Telefon: +3672507519 vagy +3672507526

 

Üdvözlettel,

A Hallgatói Szolgáltató Osztály munkatársai