Hallgatói kedvezmények a vizsgaidőszakban

2021. december 11.

A vizsgaidőszak közeledtével szeretnénk összefoglalni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a Kar törekszik támogatást nyújtani a járványhelyzetben, hogy sikeresen tudja teljesíteni a félévét és a vizsgáit.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban eleve szereplő kedvezmények mellett a jelenleg hatályban lévő 8/2021. (11.10.) számú Dékáni utasítás rendelkezik a könnyítésekről:

1. A vizsgaidőszak hét hetében a hallgató tetszőlegesen szervezheti a vizsgáit, a Karunkon nincs megkötés arra, hogy mely vizsgáját melyik héten teheti le és nincs „utóvizsgaidőszak”. Felhívjuk figyelmét arra, hogy vizsgáit lehetőleg a vizsgaidőszak első felére időzítse, ami hallgatótársaknak és esetleges vizsgázási problémák, megbetegedés, akadályoztatás esetén magának a hallgatónak is segítséget nyújt.)

2. A héthetes vizsgaidőszakban az alábbi szempontok szerint történt a vizsgák meghirdetése:

a, Írásbeli vizsgák: a megszokott 5 db helyett legalább 6 db vizsgalehetőséget hirdettek meg tantárgyfelelőseink.

b, Szóbeli vizsgák: az összes vizsgalehetőség számának meg kell haladnia a tantárgyra jelentkezett hallgatók létszámának kétszeresét és a hallgatókkal történt megegyezéstől függően, minden vizsgahétre legalább két vizsganapot hirdettek meg. Egy vizsganapot a vizsgaidőszak utolsó két napjára időzítettek.

c, A hallgatókkal való megegyezés alapján hétvégi napra, ünnepnapra, esti időszakra is lehet vizsgát hirdetni.

d, A tantárgyfelelős további vizsgaidőpontokat hirdethet meg.

3. A TVSZ hagyományos szabályai alapján, a tantárgyfelelős a vizsgaidőszak 2. hetéig a szorgalmi időszak teljesítéseinek a pótlására, utólagos javításra adhat lehetőséget.

4. Amennyiben a tantárgyfelelős indokoltnak tartja, a vizsgaidőszakban is biztosíthat a járványhelyzetben érintett hallgatóknak konzultációs lehetőséget.

5. A záróvizsga szakdolgozatok leadási határideje egyedi mérlegelés alapján, alapos indok esetén, oktatási dékánhelyettesi engedéllyel 1 héttel meghosszabbítható. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a záróvizsga szakdolgozat véglegesítése igényli a konzulens alapos munkáját is, mely miatt a szakdolgozattal végzett hallgatói munka lehetőleg a karácsony előtti időszakban befejezendő.)

6. Az igazolt járványügyi védekezésben végzett kirendelés vagy karantén miatti vizsgahiányzás nem számít elhasznált vizsgaalkalomnak. (Elfogadható igazoló dokumentumok: önkéntes szerződés, kirendelő határozat, karanténhatározat)

7. A vizsgaidőszak 4. hetében készített kirendelési és vizsgastatisztika alapján, amennyiben szükségesnek mutatkozik, úgy a dékáni vezetés mérlegeli rendkívüli vizsgaidőszak elrendelését. Erről döntés az 5. vizsgahéten születik.

8. A hallgatói kirendelt és önkéntes munka beszámítható gyakorlatként a tantárgyfelelős által meghatározott mértékben.

9. A hallgatóknak célszerű a klinikai szakmai gyakorlataikat hazai és nemzetközi graduális orvosképzés klinikáin és oktatókórházaiban letölteniük, ugyanakkor a gyakorlatok helyszínére vonatkozó akkreditációs szabályokat kivételesen csak javasolt, de nem kötelező figyelembe venni. 

10. A szigorló évi szakmai gyakorlatok a tantárgyleírásokban szereplő követelményrendszer alapján töltendők le. A gyakorlatok időtartama a tantárgyleírásban meghatározott óraszám alapján kerül elszámolásra. Elfogadható ügyeleti, napi nyolc órát meghaladó, éjszakai vagy hétvégi tevékenység is.

 

Az esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal a tantárgyfelelőseihez, oktatóihoz, valamint a tanulmányi ügyintézőjéhez!

 

Tisztelettel:

Tanulmányi Hivatal