Das ist der neuen Webseite der UPMF.  |  Zurück zur alten Webseite.

« Ausbildung

Egészségföldrajz

Menü der Fächer

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2020-2021

Lehrbeauftragte/r

Dr. Kiss István Zoltán (istvan.kiss@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Orvosi Népegészségtani Intézet

Fachangaben

Kode des Fachs/Kurses: OOF-FOL-T  |  1 ECTS  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Voraussetzungen: keine

Semesterwochenstunden

10 Vorlesungen + 0 Praktika + 2 Seminare = Insgesamt 12

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs

min. 5 – max. 30

Thematik

Az egészségügyi rendszerek folyamatos átalakítása és a népesség egészségi állapotában történt változások azt eredményezték, hogy az egészséggel kapcsolatos kérdések a társadalmi párbeszédek középpontjába kerültek. Ezzel párhuzamosan azonban ezen kérdések egyik lényeges dimenziója iránt is megnőtt az érdeklődés: a térbeliség, regionalitás és földrajzi vonatkozások. Az orvostudomány, a geográfia, a közgazdaságtan és a szociológia kooperációja szükségszerűen hozta létre az egészségföldrajz tudományát.
A kurzus célja, hogy olyan interdiszciplináris személetmódot adjon át a hallgatóknak, ami segítségükre lehet a komplex gondolkodás és problémamegoldás elsajátításában.

Vorlesungen

 • 1. Az egészségföldrajz az orvostudomány szemszögéből I. Orvosföldrajz – egészségföldrajz – epidemiológia - Márovics Gergely Péter
 • 2. Az egészségföldrajz az orvostudomány szemszögéből II. A tudományok összekapcsolódásának történeti vonatkozásai, elméleti megközelítések - Márovics Gergely Péter
 • 3. Az egészségföldrajz a társadalomföldrajz szemszögéből I. Fogalmi és tartalmi kérdések - Márovics Gergely Péter
 • 4. Az egészségföldrajz a társadalomföldrajz szemszögéből II. Új jelenségek, irányzatok - Márovics Gergely Péter
 • 5. A világnépesség egészségének földrajzi vonatkozásai - Márovics Gergely Péter
 • 6. A morbiditás és mortalitás világméretű földrajzi különbségei - Márovics Gergely Péter
 • 7. Magyarország egészségföldrajza I. A hazai népesség egészségének földrajzi jellemzői - Márovics Gergely Péter
 • 8. Magyarország egészségföldrajza II. A hazai morbiditás és mortalitás területi különbségei - Márovics Gergely Péter
 • 9. Magyarország egészségföldrajza III. A magyar egészségügy földrajza - Márovics Gergely Péter
 • 10. Magyarország egészségföldrajza IV. Az egészségügyi alapellátó és sürgősségi rendszer területi képe - Márovics Gergely Péter

Praktika

Seminare

 • 1. Az egészségi állapot és a környezeti tényezők kapcsolatrendszere I. - Környezet és egészség
 • 2. Az egészségi állapot és a környezeti tényezők kapcsolatrendszere II. - A klímaváltozás egészségi hatásai

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

-

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Skript

-

Empfohlene Literatur

Ember I., Pál V., Tóth J. (2013) Egészségföldrajz

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

-

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Pótlási lehetőség nincs.

Prüfungsfragen

Neptun

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Márovics Gergely Péter