A marketing szerepe és lehetőségei a prevencióban

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 12

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OFF-MPR-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 3 – max. 30

Erreichbar als Campus-Kurs für 10 fő számára. Campus-karok: ÁJK ETK GYTK KTK TTK

Thematik

Mi befolyásolja a lakosság egészségről alkotott elképzelését? Hogyan nyernek információt az egészségről és a betegségről? Mik a modern média előnyei és hátrányai ezen a téren? Hogyan lehet felhasználni a marketing nyújtotta lehetőségeket a betegségmegelőzésben? Ilyen és ehhez hasonló fontos kérdéseket feszeget a kurzus. Tudjuk, hogy a primer prevenció hatékonysága a legnagyobb, mégis az erőforrások legnagyobb része a tercier prevenció szolgálatában áll. A marketing-szemlélet ismerete különösen fontos a gyakorló orvos számára, hiszen mindennapi munkája során az egészségügyben, mint gazdasági rendszerben is részt vesz. A kurzus hallgatói bepillantást kaphatnak olyan lehetőségbe is, amiket későbbi pácienseik egészségének megőrzésében is felhasználhatnak.

Vorlesungen

 • 1. A marketing története, kialakulása és fejlődése. - Dr. Berényi Károly
 • 2. Szubliminális üzenetek - Dr. Berényi Károly
 • 3. Az egészség reklámpolitikája (promotion). - Dr. Berényi Károly
 • 4. A ,,marketing mix", ,,4P" - ,,7P" - Dr. Berényi Károly
 • 5. Az egészségügy, mint szolgáltatás. - Dr. Berényi Károly
 • 6. Primer, szekunder és tercier prevenció a médiában - Dr. Berényi Károly
 • 7. Fertőző és nem fertőző betegségek megelőzésének marketing lehetőségei - Dr. Berényi Károly
 • 8. Életmód-marketing - Dr. Berényi Károly
 • 9. Táplálkozásmarketing - Dr. Berényi Károly
 • 10. Gyógyszermarketing - Dr. Berényi Károly
 • 11. A marketing eszközrendszerének felhasználása - az orvos lehetőségei. - Dr. Berényi Károly
 • 12. Érdekek és ellenérdekek a primer prevenció marketingjében. - Az egészségmegőrzés marketing szemléletű lehetőségei - Dr. Berényi Károly

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Skript

Empfohlene Literatur

Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, 2006
Ember István: Népegészségügyi orvostan

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.
Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Semesteranforderungen

Neptun

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Egyéni elbírálás alapján

Prüfungsfragen

Neptun

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen