A marketing szerepe és lehetőségei a prevencióban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-MPR-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁJK ETK GYTK KTK TTK

Tematika

Mi befolyásolja a lakosság egészségről alkotott elképzelését? Hogyan nyernek információt az egészségről és a betegségről? Mik a modern média előnyei és hátrányai ezen a téren? Hogyan lehet felhasználni a marketing nyújtotta lehetőségeket a betegségmegelőzésben? Ilyen és ehhez hasonló fontos kérdéseket feszeget a kurzus. Tudjuk, hogy a primer prevenció hatékonysága a legnagyobb, mégis az erőforrások legnagyobb része a tercier prevenció szolgálatában áll. A marketing-szemlélet ismerete különösen fontos a gyakorló orvos számára, hiszen mindennapi munkája során az egészségügyben, mint gazdasági rendszerben is részt vesz. A kurzus hallgatói bepillantást kaphatnak olyan lehetőségbe is, amiket későbbi pácienseik egészségének megőrzésében is felhasználhatnak.

Előadások

 • 1. A marketing története, kialakulása és fejlődése. - Dr. Berényi Károly
 • 2. Szubliminális üzenetek - Dr. Berényi Károly
 • 3. Az egészség reklámpolitikája (promotion). - Dr. Berényi Károly
 • 4. A ,,marketing mix", ,,4P" - ,,7P" - Dr. Berényi Károly
 • 5. Az egészségügy, mint szolgáltatás. - Dr. Berényi Károly
 • 6. Primer, szekunder és tercier prevenció a médiában - Dr. Berényi Károly
 • 7. Fertőző és nem fertőző betegségek megelőzésének marketing lehetőségei - Dr. Berényi Károly
 • 8. Életmód-marketing - Dr. Berényi Károly
 • 9. Táplálkozásmarketing - Dr. Berényi Károly
 • 10. Gyógyszermarketing - Dr. Berényi Károly
 • 11. A marketing eszközrendszerének felhasználása - az orvos lehetőségei. - Dr. Berényi Károly
 • 12. Érdekek és ellenérdekek a primer prevenció marketingjében. - Az egészségmegőrzés marketing szemléletű lehetőségei - Dr. Berényi Károly

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, 2006
Ember István: Népegészségügyi orvostan

A félév elfogadásának feltételei

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.
Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából

Félévközi ellenőrzések

Neptun

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói