A sikeres prezentáció elméleti és gyakorlati alapjai, prezentációs technikák

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 24

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGF-SPT-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 25

Erreichbar als Campus-Kurs für 25 fő számára. Campus-karok: ÁJK ETK GYTK MIK TTK

Thematik

A jó előadás több mint egy jól összeállított diasorozat, több mint egy érdekes téma megvitatása, több mint egy kimagasló tudással rendelkező előadó. A jó prezentáció az előadó képességeiből, készségeiből, technikájából tevődik össze elsősorban, mely tanulható, fejleszthető. A leendő orvos, fogorvos és gyógyszerész kollégák többsége már egyetemi éveik alatt szembesülnek a prezentációk tartásának nehézségeivel. A későbbiekben szinte kivétel nélkül kerülnek olyan helyzetbe - kezdve a tudományos konferenciáktól a kórházi referálókon, az oktatói tevékenységen keresztül a lakosság egészségnevelését szolgáló előadásokig - ahol az egészségügy különböző területein kisebb-nagyobb létszámú hallgatóság előtt kell előadást tartaniuk. A kurzus célja felkészíteni a hallgatókat a prezentációk tartása során felmerülő nehézségekre, megtanítani ezek elhárítására, kezelésére, továbbá a célirányos, hatékony prezentációk alapelveinek megismerése. A kurzus során elsajátítható ismeretanyag túlmutatva a prezentációs technikák megismerésén alapvető pszichológiai, retorikai, önismereti, önérvényesítési, stressz-kezelési, kommunikációs, vezetéselméleti és időgazdálkodási ismereteket is tartalmaz. A hallgató színes, mozgalmas, interaktív előadásokra számíthat.

Vorlesungen

 • 1. Mitől jó a prezentáció? - Dr. Berényi Károly
 • 2. Kommunikációs szabályok - Dr. Berényi Károly
 • 3. A prezentáció készítésének lépései (előmunkálatok - felkészülés, prezentáció, utómunkálatok) - Dr. Berényi Károly
 • 4. A prezentáció szerkezete, felépítése - Dr. Berényi Károly
 • 5. Retorikai eszköztár - Dr. Berényi Károly
 • 6. Hallgatói kérdések kezelése, ,,Reframing" - Dr. Berényi Károly
 • 7. A belső stressz kezelése. A ,,leblokkolások" kezelése, Belső erőforrásaink - Dr. Berényi Károly
 • 8. Személyiségfejlesztés I. - pozitív beállítódás, mi a valóság? - Dr. Berényi Károly
 • 9. Személyiségfejlesztés II. - a befolyásolás formái, motiváció, manipuláció, asszertivitás, agresszivitás, szükséglet-piramis - Dr. Berényi Károly
 • 10. Előadói képességek - Dr. Berényi Károly
 • 11. Nehéz emberek, nehéz helyzetek I. - A közöny kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 12. Nehéz emberek, nehéz helyzetek II. - Az interaktivitás kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 13. Nehéz emberek, nehéz helyzetek III. - A kétkedő és az elutasító attitűd kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 14. Előadás-elemzés I. - Dr. Berényi Károly
 • 15. A szemléltetőeszközök használata - Dr. Berényi Károly
 • 16. 10 lépéses prezentációkészítési stratégia - Dr. Berényi Károly
 • 17. Prezentációk alaptípusai - Dr. Berényi Károly
 • 18. A prezentációk szerkezete - Dr. Berényi Károly
 • 19. Rendszerezési szempontok - Dr. Berényi Károly
 • 20. A jó vázlat - Dr. Berényi Károly
 • 21. Időgazdálkodás - Dr. Berényi Károly
 • 22. Előadás-elemzés II. - Dr. Berényi Károly
 • 23. Létszámfüggő technikák - Dr. Berényi Károly
 • 24. Környezeti kockázat kommunikáció - Dr. Berényi Károly

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Nyomtatott jegyzet, melyek az előadások alkalmával kerülnek kiosztásra.
NMS

Skript

Empfohlene Literatur

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

-

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Az oktatóval egyénileg megbeszéltek szerint.

Prüfungsfragen

Neptun

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen