A sikeres prezentáció elméleti és gyakorlati alapjai, prezentációs technikák

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 24 hours

practices: 0 hours

seminars: 0 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OGF-SPT-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 25

Available as Campus course for 25 fő számára. Campus-karok: ÁJK ETK GYTK MIK TTK

Topic

A jó előadás több mint egy jól összeállított diasorozat, több mint egy érdekes téma megvitatása, több mint egy kimagasló tudással rendelkező előadó. A jó prezentáció az előadó képességeiből, készségeiből, technikájából tevődik össze elsősorban, mely tanulható, fejleszthető. A leendő orvos, fogorvos és gyógyszerész kollégák többsége már egyetemi éveik alatt szembesülnek a prezentációk tartásának nehézségeivel. A későbbiekben szinte kivétel nélkül kerülnek olyan helyzetbe - kezdve a tudományos konferenciáktól a kórházi referálókon, az oktatói tevékenységen keresztül a lakosság egészségnevelését szolgáló előadásokig - ahol az egészségügy különböző területein kisebb-nagyobb létszámú hallgatóság előtt kell előadást tartaniuk. A kurzus célja felkészíteni a hallgatókat a prezentációk tartása során felmerülő nehézségekre, megtanítani ezek elhárítására, kezelésére, továbbá a célirányos, hatékony prezentációk alapelveinek megismerése. A kurzus során elsajátítható ismeretanyag túlmutatva a prezentációs technikák megismerésén alapvető pszichológiai, retorikai, önismereti, önérvényesítési, stressz-kezelési, kommunikációs, vezetéselméleti és időgazdálkodási ismereteket is tartalmaz. A hallgató színes, mozgalmas, interaktív előadásokra számíthat.

Lectures

 • 1. Mitől jó a prezentáció? - Dr. Berényi Károly
 • 2. Kommunikációs szabályok - Dr. Berényi Károly
 • 3. A prezentáció készítésének lépései (előmunkálatok - felkészülés, prezentáció, utómunkálatok) - Dr. Berényi Károly
 • 4. A prezentáció szerkezete, felépítése - Dr. Berényi Károly
 • 5. Retorikai eszköztár - Dr. Berényi Károly
 • 6. Hallgatói kérdések kezelése, ,,Reframing" - Dr. Berényi Károly
 • 7. A belső stressz kezelése. A ,,leblokkolások" kezelése, Belső erőforrásaink - Dr. Berényi Károly
 • 8. Személyiségfejlesztés I. - pozitív beállítódás, mi a valóság? - Dr. Berényi Károly
 • 9. Személyiségfejlesztés II. - a befolyásolás formái, motiváció, manipuláció, asszertivitás, agresszivitás, szükséglet-piramis - Dr. Berényi Károly
 • 10. Előadói képességek - Dr. Berényi Károly
 • 11. Nehéz emberek, nehéz helyzetek I. - A közöny kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 12. Nehéz emberek, nehéz helyzetek II. - Az interaktivitás kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 13. Nehéz emberek, nehéz helyzetek III. - A kétkedő és az elutasító attitűd kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 14. Előadás-elemzés I. - Dr. Berényi Károly
 • 15. A szemléltetőeszközök használata - Dr. Berényi Károly
 • 16. 10 lépéses prezentációkészítési stratégia - Dr. Berényi Károly
 • 17. Prezentációk alaptípusai - Dr. Berényi Károly
 • 18. A prezentációk szerkezete - Dr. Berényi Károly
 • 19. Rendszerezési szempontok - Dr. Berényi Károly
 • 20. A jó vázlat - Dr. Berényi Károly
 • 21. Időgazdálkodás - Dr. Berényi Károly
 • 22. Előadás-elemzés II. - Dr. Berényi Károly
 • 23. Létszámfüggő technikák - Dr. Berényi Károly
 • 24. Környezeti kockázat kommunikáció - Dr. Berényi Károly

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Nyomtatott jegyzet, melyek az előadások alkalmával kerülnek kiosztásra.
NMS

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

-

Making up for missed classes

Az oktatóval egyénileg megbeszéltek szerint.

Exam topics/questions

Neptun

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars