Mitarbeiter

DUGA, Zsófia

DUGA, Zsófia

Büroleiterin

Telefon: +36 72 536-001/31129

BOROS-SULYOK, Dalma

BOROS-SULYOK, Dalma

Fachberaterin

Telefon: +36 72 536 206

LORENCZ, Máté

LORENCZ, Máté

Fachberater

Telefon: +36 72 536 212 vagy 06 30 143 70 35

TÁRNOKI, Nikolett

TÁRNOKI, Nikolett

Fachberaterin

Telefon: +36 72 536 206

TORMA, Loretta

TORMA, Loretta

Fachberaterin

Telefon: +36 72 536 120

ASHRAF, Amir Reza

ASHRAF, Amir Reza

Fachberater