Molekuláris sejtbiológiai kísérletek 2.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

 • Dr. Szeberényi József

  egyetemi tanár, emeritus,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 12

Praktika: 0

Seminare: 12

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOE-MS2-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 50

Thematik

A tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése a sejtbiológia experimentális vonatkozásai iránt, interpretációs, probléma-megoldó készségük, kreatív gondolkodásuk fejlesztése. Az emelt szintű tantárgy szorosan kapcsolódik a Molekuláris sejtbiológia kötelező tárgyhoz. Előadásain a sejtbiológia és molekuláris biológia fontos felfedezéseit ismerteti experimentális megközelítéssel. A szemináriumokon az Orvosi Biológiai Intézet által az elmúlt évtizedekben kidolgozott és alkalmazott probléma-megoldó jellegű oktatási módszerekkel (kísérletelemzés, kísérlettervezés, ábraelemzés, alkalmazás tesztek) közelítjük meg és tárgyaljuk a molekuláris sejtbiológia azon jelenségeit, melyekkel a kötelező biológia tárgy hagyományos oktatási eszközökkel foglalkozik. Bár a kurzus segíti a sejtbiológiai folyamatok megértését, felvétele nem szükséges a kötelező tárgy sikeres teljesítéséhez.

Vorlesungen

 • 1. A vezikuláris transzport vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 2. A citoszkeleton vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 3. A sejtmembrán és extracelluláris mátrix vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 4. Receptorfehérjék vizsgálata - Dr. Szeberényi József
 • 5. G-protein-közvetített jelátvitel vizsgálata - Dr. Szeberényi József
 • 6. Növekedési faktorok és citokinek jelátvitelének vizsgálata - Dr. Szeberényi József
 • 7. Teszt - Dr. Szeberényi József
 • 8. Onkogén vírusok vizsgálata - Dr. Szeberényi József
 • 9. Celluláris onkogének vizsgálata - Dr. Szeberényi József
 • 10. Tumor szuppresszor gének vizsgálata - Dr. Szeberényi József
 • 11. A molekuláris medicina módszerei - Dr. Szeberényi József
 • 12. Záróteszt - Dr. Szeberényi József

Praktika

Seminare

 • 1. A vezikuláris transzport vizsgálómódszerei
 • 2. A citoszkeleton vizsgálómódszerei
 • 3. A sejtmembrán és extracelluláris mátrix vizsgálómódszerei
 • 4. Receptorfehérjék vizsgálata
 • 5. G-protein-közvetített jelátvitel vizsgálata
 • 6. Növekedési faktorok és citokinek jelátvitelének vizsgálata
 • 7. Teszt
 • 8. Onkogén vírusok vizsgálata
 • 9. Celluláris onkogének vizsgálata
 • 10. Tumor szuppresszor gének vizsgálata
 • 11. A molekuláris medicina módszerei
 • 12. Záróteszt

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Nincs.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Oktatási anyagok az Orvosi Biológiai Intézet honlapján:
Probléma-megoldó tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából
Ábraelemzés molekuláris sejtbiológiából

Skript

Nincs.

Empfohlene Literatur

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia (tankönyv)
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Részvétel az órák legalább 75 százalékán. Sikeres vizsga.

Semesteranforderungen

Nincs.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nincs.

Prüfungsfragen

Probléma-megoldó tesztfeladatok.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Pap Marianna
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Schipp Renáta
 • Varga Judit