Innovatív egészségügyi technológiák 2. – Startup fejlesztés ötlettől a megvalósításig

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

 • Dr. Maróti Péter Dezső

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 3

Praktika: 9

Seminare: 0

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOF-SFV-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Voraussetzungen:

OOF-IET-T teljesített

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 15

Erreichbar als Campus-Kurs für 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Thematik

A kurzus célja, hogy egy interdiszciplináris kutatási-tanulási platform létrehozásával gyakorlati ismereteket nyújtson, készségeket és képességeket fejlesszen üzleti potenciállal bíró ötletek, kutatási iniciatívák üzleti hasznosítása terén. A program során a hallgatók gyakorlatorientáltan, multidiszciplináris csapatban megismerkednek az üzleti modell építéssel, a piaci validáció, piacosítás, folyamatával, szervezetet építenek a tervezett termék vagy szolgáltatás köré, marketing kommunikációs tervet készítenek, s aktivitást fejtenek ki, valós pilótaakciók keretében vizsgálják a demó termék vagy szolgáltatás piaci megítélését, finanszírozási megoldásokat dolgoznak ki, s azokat potenciális finanszírozóknál validálják vagy esetleg közösségi finanszírozási kampányt készítenek és menedzselnek. Az üzleti élet különböző szektoraiból érkező és az életciklusuk különböző fejlődési stádiumában lévő kliensekkel való együttműködés keretében a résztvevők megtanulják, hogyan lehet az innovációs termékeket, technológiákat piacra vinni, kereskedelmi forgalomba vonni.   
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a termék-, szolgáltatásfejlesztés alapfogalmaival, az alapvető piackutatási eljárásokkal, az ötletek köré épülő üzleti modell fejlesztéssel. A hallgatók a tárgy keretében valós ötletek vizsgálatával gyakorlatorientált képzést kapnak, akár saját ötleteiken is dolgozhatnak.
Az elsajátítandó kulcsfogalmak, eljárások
• üzleti modell építésének fázisai,
• környezetvizsgálati szempontok, eszközök,
• üzleti ötlet validálásának, kiigazításának menete,
• Business Model Canvas megalkotásának, kifejtésének folyamata,
• marketing terv, kommunikáció kidolgozása, megvalósítása,
• promóciós anyagok, pitch video készítése,
• finanszírozás, közösségi finanszírozás,
• közösségépítés
• szellemi termék védelem.
Modulok/fejezetek:
BEVEZETÉS. A program bemutatása, célok, határidők, menetrend.
ÖTLETELÉS - Ötletgenerálás, lehetőség felismerés és értékelés. Ideation workshop.
ÖTLET KLINIKAI VALIDÁCIÓJA – Az igény/probléma validációja, milyen szektort érint pontosan (pl. belgyógyászat, sebészet, onkológia stb.), a klinikai ellátás spektrumában hol nyújtana segítséget a megoldás/ötlet. Milyen célcsoportot érint a probléma (beteg, orvos, egyéb ellátó szervezet. Probléma jelenlegi kezelése milyen eszközökkel/módszertanokkal/eljárásrendekkel van kezelve.
ÖTLET – ÉRTÉKAJÁNLAT – PIAC – Az üzleti modell és az értékajánlat vászon bemutatása. Csapatmunka: mi az ötletetek értékajánlata, s kinek szól a megoldás? A leendő vásárlók hogyan viselkednek, mi alapján választanak, milyen üzenet fontos a vásárlók/leendő vásárlóink számára. Hogyan válhatnak hűséges vásárlókká, mit kell tenni a projektünk kapcsán azért, hogy így legyen?
TERMÉK-PIAC ILLESZKEDÉS – MVP KÉSZÍTÉS ÉS TESZTELÉS – Mi a fontos a felhasználónak? Miért tölti le és miért marad a felhasználó a szolgáltatásban? Ezen témakörben az úgynevezett MVP (Minimum viable product) koncepciót ismerik meg a hallgatók, és különféle ötleteket, inspirációkat kapnak annak elkészítéséhez, valamint a tesztelési módszertanba is bevezetést nyernek. A piaci tesztelés első köre, ahol már visszajelzések gyűjthetők, kijelölhetők a jövőbeni fejlesztési irányok és a koncepció is letisztázásra kerülhet.
PROFITABILITÁS – SKÁLÁZHATÓSÁG – ÁRAZÁS - Szolgáltatás design - Hogyan alakítsuk ki a szolgáltatásunk koncepcióját? Kik állnak az eladási és vételi oldalon? Milyen irányban képes terjeszkedni, növekedni a jövőben a vállalkozás? Azoknak a sarokpontoknak a megfogalmazása, ahonnan pénzt/bevétel fog generálni a vállalkozás.
SZELLEMI TULAJDONJOG – Felmerülő szellemi tulajdonjogi kérdések, illetve azok skálázása, továbbá megoldási javaslatok/eszközök ismertetése. Az egyes megoldások esetén igénybevehető iparjogvédelmi oltalmi lehetőségek bemutatása.
VÁSÁRLÓI ELKÖTELEZŐDÉS – MARKETING (SEO) - Hogyan építsünk fel egy jó marketingkampányt? Főként a különféle social media felületek megismerése, valamint a célcsoport célzott megszólítása. Ezenkívül pedig a különféle piacra lépési stratégiákat ismerhetik meg a hallgatók.
MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT ÖTLET/MEGOLDÁS KLINIKAI VALIDÁCIÓJA – A megvalósítandó ötletnek megfelelő validációs, engedélyeztetési eljárás lehetőségeinek, szabályainak, költségeinek és lépéseinek ismertetése.
PÉNZÜGYI METRIKÁK - FINANSZÍROZÁS – Milyen összetevőkből áll egy pénzügyi terv, hogyan tudjuk meghatározni, hogy a projektünk mikortól válik jövedelmezővé? Milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre egy korai fázisban lévő vállalkozás számára?
PITCH TRÉNING - STORYTELLING – Hogyan kommunikáljuk a projektünket profi módon, hogy elérjük, amit szeretnénk. Pitcheljünk hatékonyan. Pre-pitch.
FINAL PITCH - Az iExpo rendezvény keretein belül projektbemutató záróprezentáció.

Vorlesungen

 • 1. Bevezetés - Balogh Virgínia
 • 2. Ötletelés - Dr. Bedő Zsolt
 • 3. Ötlet klinikai validációja - Dr. Liber Noémi

Praktika

 • 4. Ötlet – értékajánlat – piac
 • 5. Termék-piac illeszkedés – MVP készítés és tesztelés
 • 6. Profitabilitás – skálázhatóság – árazás
 • 7. Szellemi tulajdonjog
 • 8. Vásárlói elköteleződés – marketing (SEO)
 • 9. Megvalósítani kívánt ötlet/megoldás klinikai validációja
 • 10. Pénzügyi metrikák - finanszírozás
 • 11. Pitch tréning - Storytelling
 • 12. Final pitch

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Osterwalder, Alexander – Pigneu, Yves (2012), „Üzleti modell építés”, Cser-kiadó
Michael Lewrick, Patrick Link and Larry Leifer: The Design Thinking Toolbox – A guide to mastering the most popular and valuable innovation methods, Wiley, 2020, ISBN 978-1-119-62919-1.
Michael Lewrick, Patrick Link and Larry Leifer: The Design Thinking Playbook – Mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems, Wiley, 2018, ISBN 978-1-119-46747-2.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Skript

Empfohlene Literatur

Jones (2010), „Interdisciplinary Approach, Advantages, Disadvantages, and the Future Benefits of Interdisciplinary Studies”, ESSAI Vol.7. Art. 26.
Orem, Binkert, Clancey (2011), „Appreciative Coaching: A Positive Process for Change”, Wiley and Sons.
Lessem and Schieffer (2011), „Integral Research and Innovation”, Gower Applied Business Research Publishing.
Bruce R. Barringer, Duane Ireland: Entrepreneurship, Global Edition, 5/E, ISBN-10: 1292095377, Pearson, 2016.
Arthur C. Brooks: Social Entrepreneurship: A Modern Approach to Social Value Creation, ISBN-10: 0132330768, Pearson, 2009.
Gerry George, Adam Bock: Inventing Entrepreneurs: Technology Innovators and their Entrepreneurial Journey, ISBN-10: 0131574701, Pearson, 2009.
Donald F. Kuratko, Jeffrey S. Hornsby, Michael G. Goldsby, Innovation Acceleration: Transforming Organizational Thinking, ISBN-10: 0136021484, Pearson, 2012.
Drucker, The discipline of innovation, Harvard Business Review, 1998.

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A kurzus sikeres teljesítése folyamatos órai aktivitást igényel, a félév végén pedig egy projekt prezentáció elkészítésével adnak számot a kurzus során elsajátított tudásról a hallgatók. Az értékelés az órai részvétel és aktivitás, valamint a project prezentáció eredményéből áll össze.
Üzleti koncepció dokumentáció – 40%
MVP, pilóta akció, tanulságok dokumentálása – 40%
Final pitch – prezentáció, one-pager – 20%

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Tantárgyfelelőssel egyeztetve.

Prüfungsfragen

A kurzus évközi jeggyel zárul, így nincsenek vizsgakérdések.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen