Az orvosi szaknyelv használatának színterei 2.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

 • Dr. Koppán Ágnes Judit

  egyetemi adjunktus,
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 24

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OFF-N56-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

OFF-BN1-T teljesített

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 100

Thematik

Az orvosi kommunikáció és az orvosi szaknyelv nyelvészeti kutatási eredményeire alapozva az előadássorozat célja a hallgatók megismertetése az orvosi szaknyelv használatának speciális színtereivel és nyelvhasználati problémáival.

Vorlesungen

 • 1. Az az általános belgyógyászati anamnézisfelvétel nyelvi jellegzeteségei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 2. Az az általános belgyógyászati anamnézisfelvétel nyelvi jellegzeteségei - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 3. A non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 4. A non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 5. A betegvizsgálat utasításainak nyelvi alakítása, udvariassági formák - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 6. A betegvizsgálat utasításainak nyelvi alakítása, udvariassági formák - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 7. Az empátia kommunikációs és nyelvi sajátosságai - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 8. Az empátia kommunikációs és nyelvi sajátosságai - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 9. A betegtájékoztatás nyelvi jelenségei, terápiás kihatásai - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 10. A betegtájékoztatás nyelvi jelenségei, terápiás kihatásai - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 11. Peer-tutoring az orvosi kommunikáció gyakorlásában - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 12. Peer-tutoring az orvosi kommunikáció gyakorlásában - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 13. Az anamnézisfelvétel sajátosságai a különböző klinikai szakterületeken - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 14. Az anamnézisfelvétel sajátosságai a különböző klinikai szakterületeken - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 15. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció beteg gyerekekkel - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 16. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció beteg gyerekekkel - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 17. Az orvosi kommunikáció kulturális sajátosságai. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 18. Az orvosi kommunikáció kulturális sajátosságai. - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 19. Az orvos-beteg együttműködés kialakításának nyelvi eszközei, beszélgetésvezetési sajátosságok - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 20. Az orvos-beteg együttműködés kialakításának nyelvi eszközei, beszélgetésvezetési sajátosságok - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 21. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció nőgyógyászati problémákról - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 22. Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció nőgyógyászati problémákról - Dr. Koppán Ágnes Judit
 • 23. Értékelés - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin
 • 24. Értékelés - Eklicsné Dr. Lepenye Katalin

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Előadók által összeállított jegyzet.

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

-

Skript

Empfohlene Literatur

http://www.gespraechsforschung-ozs.de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096184/
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, 1986

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Az értékelési szempontokat a hallgatók még a szemeszter elején megismerik.
Az előadások témáihoz kapcsolódva az orvosi kommunikáció egyes színtereinek részletesebb feldolgozása a szakirodalom és empirikus módszerek alapján beszámolók vagy beadandó dolgozat formájában.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés után

Prüfungsfragen

A beszámolók lehetséges témáit a félév elején az oktató ismerteti.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Koppán Ágnes Judit